Tập trung giải quyết 528 vụ việc tồn đọng về đất đai

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 39/2012/QH13 của Quốc hội về việc tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật trong giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân đối với các quyết định hành chính về đất đai.

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 39/2012/QH13 của Quốc hội về việc tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật trong giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân đối với các quyết định hành chính về đất đai. Đối với Thanh tra Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu hoàn thiện Luật Tiếp công dân, trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII, đồng thời tập trung chỉ đạo rà soát, có phương án giải quyết cơ bản 528 vụ việc phức tạp, tồn đọng kéo dài; công khai kết quả giải quyết trên trang thông tin điện tử của các cơ quan quản lý nhà nước cũng như tiếp tục chỉ đạo, rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng, kéo dài khác… Các tỉnh, thành phố phải thực hiện nghiêm chế độ tiếp công dân theo quy định; Kiện toàn về tổ chức và nâng cao trách nhiệm của cơ quan tiếp dân, chú trọng công tác hòa giải tại cơ sở và hòa giải tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

NGỌC LAN

Bạn quan tâm
Loading...
Bình luận

Gửi bài viết cho tòa soạn qua email: bandientuskds@gmail.com

ĐẶT CÂU HỎI & NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ TỪ CHUYÊN GIA
ĐỌC NHIỀU NHẤT