Tặng thẻ BHYT cho học sinh sinh viên

SKĐS - Học sinh sinh viên chiếm đến 25% dân số cả nước, do đó thực hiện BHYT của đổi tượng này có ý nghĩa quan trọng hướng đến bao phủ BHYT toàn dân. Công tác BHYT học sinh sinh viên luôn được chú trọng và thực hiện hiệu quả bởi sự phối hợp chặt chẽ giữa ngành BHXH, ngành giáo dục đào tạo và ngành y tế, cũng như sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Thời gian qua, đã có nhiều doanh nghiệp, nhà hảo tâm tham gia tặng thẻ BHYT cho học sinh sinh viên
Bình luận
Bình luận của bạn về bài viết Tặng thẻ BHYT cho học sinh sinh viên