Sơ cứu đuối nước đúng cách

SKĐS - Trẻ đuối nước đã ngưng tim ngưng phổi phải được hồi sức ngay tại chỗ bằng cách nhấn tim khoảng 15 cái, kiểm tra nếu ngừng thở cần hà hơi thổi ngạt...,( Nguồn VNE)
Bình luận
Bình luận của bạn về bài viết Sơ cứu đuối nước đúng cách