DÒNG SỰ KIỆN

Đường dây nóng:

1900 90 95 duongdaynongyte@gmail.com
0942592738 bandientuskds@gmail.com
Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV:
Quốc hội thông qua Nghị quyết về Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2019
Trần Lâm - 10:30 09/11/2018 GMT+7
Suckhoedoisong.vn - Với 92,16% đại biểu tán thành, Nghị quyết về kế hoạch phát triển KT-XH năm 2019 đã được Quốc hội thông qua vào ngày 8/11. Cùng với việc xác định mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu chủ yếu, Nghị quyết đã xác định 10 nhóm nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu của năm 2019.

Quốc hội chốt chỉ tiêu GDP 2019 tăng 6,6-6,8%

Theo đó, Nghị quyết xác định mục tiêu tổng quát năm 2019 là: Tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, tính tự chủ và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Tập trung cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; tạo chuyển biến thực chất hơn trong thực hiện các đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học, công nghệ tiên tiến và tận dụng có hiệu quả cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Chú trọng phát triển y tế, giáo dục, đào tạo, văn hóa, xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách tư pháp, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế; cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo điều hành và thực thi pháp luật; quyết liệt phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Củng cố quốc phòng, an ninh; bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Nghị quyết xác định các chỉ tiêu chủ yếu là: Tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng 6,6-6,8%; tốc độ tăng giá tiêu dùng (CPI) khoảng 4%; tổng kim ngạch xuất khẩu tăng 7-8%; tỷ lệ nhập siêu so với tổng kim ngạch xuất khẩu dưới 3%; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội khoảng 33-34% GDP; tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều) giảm 1-1,5%, riêng các huyện nghèo giảm 4%; tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị dưới 4%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 60-62%, trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo có văn bằng, chứng chỉ đạt 24-24,5%; số giường bệnh/một vạn dân (không tính giường trạm y tế xã) đạt 27 giường; tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 88,1%; tỷ lệ khu công nghiệp, khu chế xuất đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường 89%; tỷ lệ che phủ rừng đạt 41,85%.

Quốc hội thông qua Nghị quyết về Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2019Đại biểu bấm nút thông qua Nghị quyết về Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2019.

Xác định 10 nhóm nhiệm vụ giải pháp

Để thực hiện các mục tiêu nêu trên, Nghị quyết xác định 10 nhóm nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu của năm 2019. Cụ thể: Thứ nhất, tăng cường năng lực, chủ động, phân tích, dự báo, theo dõi sát diễn biến tình hình quốc tế, trong nước để chủ động có đối sách phù hợp và kịp thời. Điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, thận trọng, phối hợp với chính sách tài khóa và các chính sách kinh tế vĩ mô khác nhằm tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát...; Thứ hai, thực hiện đồng bộ, quyết liệt các đột phá chiến lược. Kiên định mục tiêu đổi mới thể chế là đột phá quan trọng, tập trung rà soát, hoàn thiện các cơ chế chính sách tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa...; Thứ ba, thực hiện quyết liệt, hiệu quả các Nghị quyết Quốc hội về cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng theo chiều sâu...; Thứ tư, tiếp tục cơ cấu lại thu, chi ngân sách. Tăng cường công tác quản lý thu ngân sách nhà nước, thực hiện quyết liệt các giải pháp chống thất thu, chuyển giá, trốn thuế, xử lý nợ đọng thuế và triển khai hóa đơn điện tử...; Thứ năm, quản lý, khai thác có hiệu quả nguồn lực tài nguyên, tăng cường bảo vệ môi trường. Chấn chỉnh, xử lý nghiêm các sai phạm trong quản lý, sử dụng đất đai, nhất là ở các thành phố lớn và những địa phương mà nhân dân có nhiều bức xúc...; Thứ sáu, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ và chăm sóc, nâng cao sức khỏe của nhân dân. Tiếp tục rà soát, giải quyết hiệu quả chính sách hỗ trợ đối với người có công với cách mạng...; Thứ bảy, đẩy nhanh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý khám bệnh, chữa bệnh và quản lý hiệu quả Quỹ bảo hiểm y tế; tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính sách về khám bệnh, chữa bệnh, dự phòng và nâng cao sức khỏe nhân dân; xây dựng cơ chế tài chính y tế theo hướng tiếp tục thực hiện lộ trình tính đúng, tính đủ giá dịch vụ y tế, giảm dần mức chi của người dân tham gia bảo hiểm y tế gắn với lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân. Tăng cường và ưu tiên y tế dự phòng, y tế cơ sở, giảm quá tải cho tuyến trên. Bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Tăng cường các giải pháp nhằm bảo đảm an ninh, an toàn tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh...; Thứ tám, tăng cường công tác bảo tồn, tôn tạo và phát huy các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể. Bảo tồn, gìn giữ giá trị văn hóa dân tộc thiểu số...; Thứ chín, thực hiện nghiêm việc đổi mới, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức...; Thứ mười, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh để bảo vệ đất nước; giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội...

 

Bộ Y tế trình dự án Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia

Theo chương trình làm việc, sáng 9/11, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến trình bày Tờ trình về dự án Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia. Dự án Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia sẽ quy định các biện pháp quản lý việc cung cấp rượu, bia bao gồm: điều kiện kinh doanh rượu, tăng cường quản lý đối với rượu thủ công,...; Quy định các biện pháp giảm tác hại của rượu, bia gồm: phòng ngừa tai nạn giao thông liên quan đến sử dụng rượu bia, sàng lọc phát hiện phục hồi chức năng cho người nghiện rượu bia...; Quy định các biện pháp giảm mức tiêu thụ rượu, bia gồm: thông tin giáo dục truyền thông, trường hợp không được uống rượu, bia...; Quy định về quyền và trách nhiệm cụ thể của các cơ quan tổ chức và cá nhân tổ chức thực hiện Luật...

 

Trần Lâm

Tin liên quan
Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV: Đổi mới chất vấn và trả lời chất vấn
SKĐS - Theo chương trình kỳ họp, trong 3 ngày từ 30/10 đến 1/11, Quốc hội tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn việc thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề từ đầu nhiệm kỳ đến hết Kỳ họp thứ 4. Các vấn đề, lĩnh vực đã được giám sát chuyên đề, chất vấn tại các kỳ họp, đều là những nội dung quan trọng được nhân dân và cử tri quan tâm. Đổi mới tại phiên chất vấn này giúp nâng cao chất lượng chất vấn và trả lời chất vấn, rút ngắn thời gian đặt câu hỏi của đại biểu,...
Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV: Đa số đại biểu tán thành sự cần thiết phê chuẩn Hiệp định CPTPP
SKĐS - Ngày 5/11, Quốc hội bước sang tuần làm việc thứ 3, một nội dung quan trọng được đưa ra theo chương trình làm việc kỳ họp này - đó là việc phê chuẩn Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) cũng đã được các đại biểu tiến hành thảo luận.
Quốc hội xem xét sửa đổi Luật Giáo dục đại học
SKĐS - Sáng ngày 6/11, Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật tại Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV. Đa số đại biểu Quốc hội đều tán thành sự cần thiết, nội dung, phạm vi sửa đổi và cho rằng dự án Luật đã đáp ứng yêu cầu, có thể trình Quốc hội xem xét thông qua. Nhiều ý kiến nhận định, dự thảo Luật đã tạo hành lang pháp lý để các cơ sở giáo dục đại học (GDĐH) phát huy tự chủ, góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng GDĐH một cách thực chất hơn.
Tin chân bài
CHUYÊN ĐỀ
Bình luận
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem thêm