Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển KT-XH năm 2016: Chốt mục tiêu GDP năm 2016 tăng 6,7%

Suckhoedoisong.vn - Sáng 10/11, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển KT-XH năm 2016. Với tỷ lệ 100% đại biểu tham gia biểu quyết tán thành...

Sáng 10/11, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển KT-XH năm 2016. Với tỷ lệ 100% đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về phát triển KT-XH năm 2016. Theo đó, Quốc hội đặt chỉ tiêu tăng trưởng GDP năm 2016 đạt 6,7%.

Đặt chỉ tiêu tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 76%

Trình bày Dự thảo Nghị quyết trình Quốc hội thông qua, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Nguyễn Văn Phúc cho biết, về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015, dù tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp tác động tiêu cực đến kinh tế - xã hội nước ta, tuy nhiên, chúng ta đã có chuyển biến tích cực, cơ bản thực hiện được mục tiêu tổng quát, dự kiến đạt và vượt 13/14 chỉ tiêu kế hoạch. Các đột phá chiến lược, tái cơ cấu nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng được đẩy mạnh và đạt một số kết quả bước đầu. Lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế, cải cách thể chế, cải cách hành chính, cải cách tư pháp, môi trường kinh doanh, năng lực cạnh tranh chuyển biến tích cực. Quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu có sự chuyển biến. An ninh, trật tự, an toàn xã hội cơ bản được bảo đảm; tiềm lực quốc phòng tiếp tục được tăng cường tạo thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc, nhất là các địa bàn chiến lược. Công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế đạt nhiều kết quả quan trọng, nâng cao vị thế của nước ta trên trường quốc tế.

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển KT-XH năm 2016: Chốt mục tiêu GDP năm 2016  tăng 6,7%

Quốc hội nhấn nút biểu quyết thông qua nghị quyết.

Về mục tiêu tổng quát năm 2016, ông Phúc nhấn mạnh về mục tiêu giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, phấn đấu tăng trưởng kinh tế cao hơn năm 2015, chú trọng cải thiện chất lượng tăng trưởng, bảo đảm phát triển bền vững. Bên cạnh đó, phải đẩy mạnh thực hiện các đột phá chiến lược, tái cơ cấu nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh. Dự thảo cũng đã đưa ra các chỉ tiêu cụ thể như: tốc độ tăng GDP năm 2016 cần đạt 6,7%; xuất khẩu tăng 10%; nhập siêu dưới 5% kim ngạch xuất khẩu; số giường bệnh trên một vạn dân đạt 24,5 giường; tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 76%...

Để đạt được các chỉ tiêu này, Nghị quyết của Quốc hội đề ra 9 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu gồm: điều hành linh hoạt, hiệu quả chính sách tiền tệ, chính sách tài khóa và các chính sách khác để đạt và vượt các chỉ tiêu Quốc hội thông qua; Bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy khu vực kinh tế trong nước phát triển, thực hiện hiệu quả các giải pháp hỗ trợ nông dân, doanh nghiệp trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, mở rộng thị trường; Tiếp tục triển khai Hiến pháp 2013, hoàn thiện hệ thống pháp luật, rà soát, hoàn thiện pháp luật thực hiện các cam kết quốc tế, hiệp định thương mại tự do.

Phát triển đồng bộ và nâng cao hiệu quả hoạt động các loại thị trường, bảo đảm cạnh tranh bình đẳng, minh bạch. Trình Quốc hội Kế hoạch tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2016-2020; Tiếp tục hoàn thiện và tổ chức thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với người có công, người nghèo theo chuẩn nghèo mới, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội và giải quyết tốt hơn cung cầu trên thị trường lao động; Tăng cường quản lý tài nguyên, khoáng sản, bảo vệ môi trường...

Rà soát, thu hồi diện tích đất sử dụng không hiệu quả

Tiếp theo chương trình làm việc ngày 10/11, Quốc hội đã nghe Chủ tịch Hội đồng dân tộc của Quốc hội Ksor Phước trình bày Báo cáo giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai tại các nông trường, lâm trường quốc doanh, giai đoạn 2004-2014. Theo nhận định của Đoàn giám sát, vẫn còn việc sử dụng đất chưa hiệu quả, tình trạng khoán trắng, không quản lý chặt chẽ sau khi giao khoán, để xảy ra tình trạng người nhận khoán mua bán, chuyển nhượng, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép vẫn diễn ra phổ biến, chưa giải quyết, xử lý dứt điểm. Tình trạng vi phạm pháp luật đất đai, như: tranh chấp, lấn chiếm, cho thuê, cho mượn, chuyển mục đích, chuyển nhượng đất trái pháp luật trong các nông, lâm trường còn nhiều. Công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra, đôn đốc, xác định và xử lý trách nhiệm chưa thực hiện thường xuyên và nghiêm túc.

Thảo luận ở hội trường, đại biểu Chu Sơn Hà (Hà Nội) nhận xét, qua giám sát, tại nhiều địa phương, trường hợp không có bản đồ, hồ sơ gốc về đất đai sai lệch lớn với hiện trạng; có khi sai lệch đến hàng trăm héc ta. Đại biểu đề nghị Chính phủ quan tâm bố trí đủ ngân sách cho các địa phương trong 2 năm 2015 - 2016 để thực hiện việc rà soát, xác định ranh giới, cắm mốc giới; đo đạc, lập bản đồ địa chính và hồ sơ ranh giới sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các công ty nông, lâm nghiệp, ban quản lý rừng, các tổ chức khác quản lý và sử dụng đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường quốc doanh.

Chia sẻ quan điểm này, đại biểu Trương Văn Vở (Đồng Nai) cũng đưa ra kiến nghị, cần hoàn chỉnh hồ sơ địa chính đất đai, lập quy hoạch rồi mới giao cho nông, lâm trường lập kế hoạch sử dụng đất, lập phương án kinh doanh. Thực tế cho thấy một số công ty thuộc Tập đoàn Cao su Việt Nam, Tập đoàn Cà phê Việt Nam... phát triển được là nhờ được chính danh, được giao quyền sử dụng đất đai với hồ sơ đầy đủ, hợp pháp; không bị vướng mắc các tranh chấp. Đại biểu Trương Văn Vở cũng nhấn mạnh, việc đổi mới hoạt động của các nông lâm trường phải làm thực chất, nghĩa là các đơn vị này cần được quản trị theo mô hình như doanh nghiệp, tránh “bình cũ rượu mới”. Với tinh thần “lấy quyền, lợi ích của người dân làm trọng tâm”, đại biểu đề nghị tiếp tục rà soát, thu hồi diện tích đất sử dụng không hiệu quả, đất không sử dụng để trả lại cho các địa phương giao cho người dân, nhất là hộ đồng bào dân tộc thiểu số thiếu hoặc chưa có đất sản xuất quản lý, sử dụng. 

Hoàng Dương – Anh Tuấn

 

Bạn quan tâm
Loading...
Bình luận

Gửi bài viết cho tòa soạn qua email: bandientuskds@gmail.com

ĐỌC NHIỀU NHẤT