Quảng Ninh ban hành bộ tiêu chí xếp hạng quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn

Suckhoedoisong.vn - Bộ tiêu chí và quy trình đánh giá, xếp hạng việc quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh gồm 16 tiêu chí và được chấm với tổng thang điểm 100.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành Bộ tiêu chí và quy trình đánh giá, xếp hạng việc quản lý an toàn thực phẩm các lĩnh vực nông-lâm-thủy sản trên địa bàn tỉnh.

Việc xây dựng và ban hành Bộ tiêu chí và quy trình này nhằm đánh giá, xếp hạng khối lượng, chất lượng hoàn thành nhiệm vụ của các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh trong việc triển khai quản lý an toàn thực phẩm các lĩnh vực nông-lâm-thủy sản một cách trung thực, khách quan.

Bộ tiêu chí và quy trình đánh giá, xếp hạng gồm các lĩnh vực: chỉ đạo, điều hành quản lý an toàn thực phẩm; tuyên truyền, giáo dục, truyền thông nâng cao nhận thức về an toàn thực phẩm và ý thức chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm; giám sát, kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm; tăng cường năng lực quản lý an toàn thực phẩm; xây dựng và phát triển chuỗi cung cấp thực phẩm an toàn, phối hợp xác nhận chuỗi cung cấp thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn.

Bộ tiêu chí và quy trình đánh giá, xếp hạng gồm 16 tiêu chí và được chấm với tổng thang điểm 100. Địa phương nào có tổng điểm trên 80 điểm đạt xếp hạng quản lý tốt; từ 60-80 điểm xếp loại quản lý khá; dưới 60 điểm là không đạt yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

Theo bộ tiêu chí này, thời gian đánh giá, xếp hạng từ  tính từ ngày 1/12 của năm trước đến ngày 30/11 của năm sau. Bộ tiêu chí và quy trình này bắt đầu có hiệu lực và được áp dụng bắt đầu từ tháng 11/2018.

Nguyễn Hoàng

Loading...
Bình luận

Gửi bài viết cho tòa soạn qua email: bandientuskds@gmail.com

ĐỌC NHIỀU NHẤT