Quan tâm công tác hậu kiểm để đảm bảo an sinh xã hội

Đó là nhấn mạnh của nhiều đại biểu Quốc hội trong phiên thảo luận tại hội trường về Dự án Luật Xây dựng (sửa đổi) ngày 25/11.
Đó là nhấn mạnh của nhiều đại biểu Quốc hội trong phiên thảo luận tại hội trường về Dự án Luật Xây dựng (sửa đổi) ngày 25/11. Cũng trong ngày làm việc này, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật và Luật Tiếp công dân với đa số phiếu tán thành và thảo luận về Dự án Luật Bảo vệ môi trường…

Cần làm rõ đầu tư xây dựng với đầu tư công

Thảo luận về Dự án Luật Xây dựng (sửa đổi), đa số đại biểu tán thành với Tờ trình của Chính phủ với Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Khoa học công nghệ và Môi trường; tán thành sự cần thiết phải ban hành Luật Xây dựng (sửa đổi) nhằm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, khắc phục những hạn chế, vướng mắc trong thực tiễn, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh và tăng hiệu quả đầu tư, tránh thất thoát lãng phí. Tại phiên thảo luận, nhiều đại biểu đã quan tâm đến phạm vi điều chỉnh của dự án luật, sự đồng bộ, thống nhất giữa đầu tư xây dựng và quy hoạch xây dựng. Về phạm vi điều chỉnh của dự luật, đại biểu Lê Trọng Sang (TP. Hồ Chí Minh) cho rằng, dự luật không nên đưa quy hoạch xây dựng vào phạm vi điều chỉnh của luật mà nên tách ra thành luật riêng. Qua nghiên cứu pháp luật nhiều nước, họ đều hướng đến xây dựng Luật Quy hoạch xây dựng riêng và qua 10 năm thực hiện Luật Xây dựng, Việt Nam cũng đồng thời thực hiện Luật Quy hoạch. Vì vậy, việc xây dựng một bộ luật riêng về quy hoạch xây dựng là cần thiết. Cũng về vấn đề này, đại biểu Trịnh Ngọc Thạch (Hà Nội) cho rằng, việc đưa cả quy định về đầu tư xây dựng và quy hoạch xây dựng là cần thiết, nhưng cần làm rõ đầu tư xây dựng với đầu tư công.

Quan tâm công tác hậu kiểm để đảm bảo an sinh xã hội 1
 Đại biểu Quốc hội TP. Hà Nội Trịnh Ngọc Thạch phát biểu tại Quốc hội.

Liên quan đến vấn đề quy định về nghiệm thu công trình xây dựng, đại biểu Nguyễn Xuân Trường (TP. Hải Phòng) đặc biệt quan tâm đến vấn đề hậu kiểm và tán thành với dự thảo luật về việc bổ sung thêm quy định về kiểm tra trong công tác nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình (còn gọi là hậu kiểm - PV). Theo đại biểu, kể từ ngày Luật Xây dựng năm 2003 có hiệu lực, nhiều công trình xây dựng có quy mô lớn được xây dựng phục vụ nhu cầu của thị trường xã hội, của nhân dân. Mặt trái của việc đẩy nhanh tiến độ, tiết kiệm chi phí, đảm bảo lợi ích kinh tế, nhiều chủ đầu tư đã bỏ qua khá nhiều quy trình của pháp luật, chưa quan tâm đến lợi ích của cộng đồng cho dù công trình chưa hoàn thiện đã tiến hành đưa vào sử dụng khiến người dân gặp nhiều khó khăn trong quá trình sử dụng, gây ảnh hưởng đến môi trường xung quanh và mất an sinh xã hội. Nhiều công trình khi xảy ra sự cố còn gây thiệt hại về người, về của hoặc gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến cuộc sống, đời sống sức khỏe của nhân dân.

Cũng tại phiên thảo luận, các đại biểu Lê Trọng Sang (TP. Hồ Chí Minh), Phạm Xuân Thăng (Hải Dương) lưu ý thêm, dự luật cần quan tâm đến các quy định về việc lấy ý kiến trong đồ án quy hoạch xây dựng, có chế định yêu cầu cơ quan lập và tư vấn, xây dựng đồ án quy hoạch gắn với cộng đồng dân cư phải tiếp thu ý kiến của các cá nhân liên quan, cộng đồng dân cư gắn với các chế tài thật cụ thể, đảm bảo tính khách quan, khả thi của đồ án quy hoạch xây dựng, tránh quy hoạch treo.

Pháp luật về môi trường cần đồng bộ, đủ mạnh và mang tính đột phá

Liên quan đến Dự án Luật Bảo vệ môi trường, một số đại biểu đề nghị dự thảo luật cần quy định về nội dung, giải pháp và trách nhiệm trong phòng chống, thích ứng với biến đổi khí hậu, nhất là trong tình hình thiên tai như hiện nay. Các đại biểu cũng đồng tình cần thiết phải sửa luật, vì ô nhiễm môi trường hiện nay tác động mạnh đến đời sống dân cư. Nhiều đại biểu thừa nhận việc đánh giá một số quy định trong pháp luật về bảo vệ môi trường còn chưa phù hợp, chưa sát thực tế, thiếu cụ thể dẫn đến chậm đi vào cuộc sống, không theo kịp yêu cầu phát triển của thực tiễn và hội nhập quốc tế, còn chồng chéo với các quy định khác của pháp luật. Bên cạnh đó, nhiều vấn đề mới nảy sinh như tác động của biến đổi khí hậu, an ninh môi trường, an ninh sinh thái, do đó đòi hỏi pháp luật về bảo vệ môi trường phải được cập nhật, bổ sung với các giải pháp đồng bộ, đủ mạnh, có tính đột phá. Bên cạnh đó, một số quan điểm, chủ trương, chính sách mới của Đảng về bảo vệ môi trường mới được ban hành, đặc biệt là Nghị quyết số 24, Hội nghị Trung ương 7 (Khóa XI) về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường đòi hỏi pháp luật bảo vệ môi trường phải sớm cập nhật, bổ sung.

Dẫn chứng nhiều vụ việc xả chất thải nguy hại không qua xử lý trực tiếp ra môi trường suốt nhiều năm qua, đại biểu Lê Thị Công (TP. Vũng Tàu) nhấn mạnh, nguồn lực thực hiện công tác bảo vệ môi trường về cả nhân lực và vật lực những năm qua không đáp ứng được yêu cầu thực tiễn đặt ra và cần phải được quy định cụ thể trong dự thảo luật sửa đổi lần này. Đồng thời, cần phải lập quy hoạch bảo vệ môi trường theo từng vùng, địa phương gắn với quy hoạch về phát triển kinh tế xã hội để quản lý, phân loại và xử lý các chất thải nguy hại, chất thải rắn...            

Anh Tuấn - Văn Hậu

Loading...
Bình luận

Gửi bài viết cho tòa soạn qua email: bandientuskds@gmail.com

ĐỌC NHIỀU NHẤT