Phát động Tuần lễ Nước sạch và vệ sinh môi trường

Sáng 25/4, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa phát động Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường năm 2013 tại xã Tân Việt, huyện Thanh Hà, Hải Dương.
Sáng 25/4, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa phát động Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường năm 2013 tại xã Tân Việt, huyện Thanh Hà, Hải Dương. Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường do Thủ tướng Chính phủ phát động từ 29/4 - 6/5 có chủ đề “Nước sạch và Vệ sinh môi trường đảm bảo an toàn và bền vững”. Mục tiêu chính của chương trình tập trung vào khu vực nông thôn với các hoạt động đầu tư xây dựng, nâng cấp các công trình cấp nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường; tăng cường tuyên truyền, thay đổi nhận thức của người dân nhằm tăng tỷ lệ số người được sử dụng nước sạch. Phấn đấu đến hết 2015 có 85% dân số nông thôn sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh, 65% số hộ gia đình ở nông thôn có nhà tiêu hợp vệ sinh, 100% trường học mầm non, phổ thông và trạm y tế xã đủ nước sạch.

H.Ngân

Bạn quan tâm
Loading...
Bình luận

Gửi bài viết cho tòa soạn qua email: bandientuskds@gmail.com