Phấn đấu nâng tỷ lệ người dân tham gia BHXH đạt từ 26,8% trở lên

Suckhoedoisong.vn - Để góp phần thúc đẩy việc hoàn thành, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia và giảm nợ Bảo hiểm xã hội (BHXH),

Bảo hiểm y tế (BHYT) cũng như động viên, khích lệ kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, BHXH Việt Nam phát động đợt thi đua chuyên đề 3 tháng cuối năm (từ ngày 1/10/2017 đến ngày 31/12/2017) với chủ đề: “Quyết tâm thực hiện các giải pháp phát triển nhanh, bền vững đối tượng tham gia và giảm nợ BHXH, BHYT, Bảo hiểm thất nghiệp”.

Tại Công văn số 4494/BHXH-TĐKT gửi BHXH các tỉnh, thành phố và các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam về việc phát động phong trào thi đua phát triển đối tượng tham gia và giảm nợ BHXH, BHYT, Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), BHXH Việt Nam đưa ra mục tiêu phấn đấu đối tượng tham gia BHXH đạt từ 26,8% trở lên so với lực lượng lao động; số người tham gia BHTN đạt từ 22,4% trở lên so với lực lượng lao động; số người tham gia BHYT đạt tỉ lệ bao phủ 83,2% trở lên so với dân số cả nước và tỉ lệ nợ BHXH, BHYT, BHTN thấp hơn so với chỉ tiêu phấn đấu giảm nợ do BHXH Việt Nam giao.

BHXH Việt Nam yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố phối hợp với cấp ủy Đảng và tổ chức, đoàn thể thuộc đơn vị mình tập trung thực hiện những nội dung như:

Quán triệt đến các tập thể, công chức viên chức và người lao động thuộc đơn vị mình thực hiện mục tiêu đợt thi đua này; xây dựng kế hoạch, đề xuất các giải pháp và tổ chức phát động, thực hiện hiệu quả phong trào thi đua. Mở rộng mạng lưới đại lý thu, đào tạo kỹ năng tiếp cận, vận động để khai thác đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT cho từng nhân viên đại lý; tổ chức sơ kết, tổng kết hoạt động của đại lý thu để khen thưởng, động viên kịp thời. Thực hiện các giải pháp để phát triển nhanh, bền vững đối tượng tham gia và giảm nợ BHXH, BHYT, BHTN; củng cố, duy trì, phát huy hiệu quả hoạt động của các tổ thu nợ BHXH, BHYT, BHTN.

Thực hiện có hiệu quả việc cung cấp thông tin tình trạng doanh nghiệp, danh sách người lao động trong tổ chức trả thu nhập, số lao động tham gia BHXH theo Quy chế phối hợp công tác số 5423/QCPH-BHXH-TCT ngày 31/12/2014 giữa BHXH Việt Nam và Tổng cục Thuế. Tăng cường kiểm tra hồ sơ đóng BHXH, BHYT; tập trung thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHYT tại các doanh nghiệp nợ BHXH, BHYT, BHTN; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về trốn đóng, nợ BHXH, BHYT, BHTN. Thường xuyên phối hợp với các cơ quan quản lý đối tượng, cơ quan tài chính các cấp trong việc lập danh sách đối tượng tham gia BHYT, thanh quyết toán kinh phí đóng, hỗ trợ đóng BHYT theo đúng quy định để hoàn thành vượt chỉ tiêu, phấn đấu giảm nợ BHXH, BHYT, BHTN đã đề ra.

BHXH Việt Nam cũng yêu cầu BHXH các địa phương tổ chức triển khai nghiêm túc Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam ban hành quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT và các quy định khác của ngành. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập trung đối thoại trực tiếp tại các khu dân cư, khu công nghiệp để phổ biến, tuyên truyền, vận động người dân, người sử dụng lao động hiểu rõ chính sách BHXH, BHYT, BHTN.

 

Theo BHXH Việt Nam, ước đến 30/9/2017, số người tham gia BHXH bắt buộc là 13,23 triệu người; BHTN là 11,39 triệu người; BHXH tự nguyện là 243 nghìn người; BHYT là 79,08 triệu người, đạt tỉ lệ bao phủ 84,9% dân số. Trong 9 tháng đầu năm, toàn ngành đã giải quyết cho 7,16 triệu lượt người hưởng các chế độ BHXH, tăng 1,08 triệu lượt người (17,8%) so với cùng kỳ năm 2016; trong đó, 98.672 người hưởng BHXH hàng tháng, 536.864 lượt người hưởng trợ cấp 1 lần; 6,52 triệu lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe. Thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT cho 124,11 triệu lượt người, tăng 19,3 triệu lượt người (18,5%) so với cùng kỳ năm 2016.

Hoàng Ngọc

Bạn quan tâm
Loading...
Bình luận
TAG:

BHXH

Gửi bài viết cho tòa soạn qua email: bandientuskds@gmail.com