• PGS.TS.BS. Trương Quang Bình
    Phó Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược kiêm Giám đốc Trung tâm Tim mạch Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM
  • Trái tim khỏe mạnh cho người bệnh
    SKĐS - Mới đây PGS.TS.BS. Trương Quang Bình - Phó Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược kiêm Giám đốc Trung tâm Tim mạch Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM trúng cử chức Chủ tịch hội Tim mạch học can thiệp Việt Nam.
1