• PGS.TS. Vũ Thị Thanh Huyền
    Phó Trưởng khoa Khám bệnh theo yêu cầu, Bệnh viện Lão khoa
  • Chuyên gia tư vấn cách "kéo dài" tuổi trẻ
    SKĐS - Lão hóa là một quá trình tự nhiên của cơ thể mà ai cũng phải trải qua trong cuộc đời. Ở mỗi người, tốc độ lão hóa, cơ quan lão hóa xảy ra nhanh chậm khác nhau, phụ thuộc vào nhiều yếu tố như tiền sử gia đình, tình trạng sức khỏe, tuổi tác và các yếu tố như lối sống, công việc, gia đình….
1