Ðối thoại định kỳ tại nơi làm việc 3 tháng/lần

Chính phủ vừa ban hành Nghị định quy định chi tiết Khoản 3 Điều 63 của Bộ luật Lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc, trong đó quy định cụ thể 2 hình thức thực hiện dân chủ tại nơi làm việc là đối thoại tại nơi làm việc và hội nghị người lao động.
Chính phủ vừa ban hành Nghị định quy định chi tiết Khoản 3 Điều 63 của Bộ luật Lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc, trong đó quy định cụ thể 2 hình thức thực hiện dân chủ tại nơi làm việc là đối thoại tại nơi làm việc và hội nghị người lao động. Theo đó, doanh nghiệp có từ 10-100 lao động phải tổ chức hội nghị người lao động mỗi năm 1 lần theo hình thức hội nghị toàn thể hoặc theo hình thức hội nghị đại biểu đối với doanh nghiệp có từ 100 lao động trở lên. Bên cạnh đó, Nghị định cũng quy định cụ thể việc đối thoại tại nơi làm việc. Việc đối thoại này do người sử dụng lao động chủ trì, phối hợp với tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở thực hiện 3 tháng/lần để trao đổi, thảo luận về tình hình sản xuất, kinh doanh, việc thực hiện HĐLĐ, thỏa ước lao động tập thể. Ngoài 2 hình thức kể trên, Nghị định cũng quy định các hình thức thực hiện dân chủ khác như cung cấp và trao đổi thông tin tại các cuộc họp lãnh đạo chủ chốt hoặc tại các cuộc họp từ tổ, đội đến toàn doanh nghiệp...
 
HD
Bạn quan tâm
Loading...
Bình luận

Gửi bài viết cho tòa soạn qua email: bandientuskds@gmail.com

ĐẶT CÂU HỎI & NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ TỪ CHUYÊN GIA
ĐỌC NHIỀU NHẤT