Nhiễm HIV trong nhóm phụ nữ bán dâm diễn biến phức tạp

Phân tích chiều hướng nhiễm HIV trong nhóm phụ nữ bán dâm qua các năm cho thấy, mặc dù tỷ lệ hiện nhiễm HIV đã giảm trong vòng hai năm trở lại đây nhưng chiều hướng nhiễm HIV trong nhóm này vẫn còn nhiều biến động và chưa ổn định.

Phân tích chiều hướng nhiễm HIV trong nhóm phụ nữ bán dâm qua các năm cho thấy, mặc dù tỷ lệ hiện nhiễm HIV đã giảm trong vòng hai năm trở lại đây nhưng chiều hướng nhiễm HIV trong nhóm này vẫn còn nhiều biến động và chưa ổn định.

Báo cáo của Bộ Y tế cho biết, kết quả giám sát trọng điểm năm 2012 của 40 tỉnh/thành phố thì tỷ lệ nhiễm HIV trong nhóm phụ nữ bán dâm là 2,7%. Tuy nhiên, tỷ lệ này có sự khác nhau ở các khu vực. Ở các tỉnh Đồng bằng Bắc Bộ tỷ lệ này chiếm 5,3%, khu vực miền núi phía Bắc là 2,7%, các tỉnh miền Đông Nam Bộ là 2,4%... Các tỉnh có tỷ lệ nhiễm HIV trong nhóm phụ nữ bán dâm cao nhất là TP. Hà Nội (22,5%), Cần Thơ (12%) và Lạng Sơn (6,47%)...

Tỷ lệ nhiễm HIV trong nhóm phụ nữ bán dâm tăng cao khi có sự đan xen các yếu tố hành vi nguy cơ cao. Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy, tỷ lệ nhiễm HIV trong nhóm phụ nữ bán dâm có tiêm chích là 33,3%, cao gấp hơn 10 lần so với nhóm không tiêm chích.

T. H

Loading...
Bình luận

Gửi bài viết cho tòa soạn qua email: bandientuskds@gmail.com

ĐỌC NHIỀU NHẤT