Người tố cáo tham nhũng sẽ được trích thưởng từ số tiền thu hồi

Suckhoedoisong.vn - Theo dự thảo Thông tư liên tịch quy định khen thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tố cáo tham nhũng thay thế Thông tư liên tịch số 03/2011/TTLT-BNV-TTCP

Theo dự thảo Thông tư liên tịch quy định khen thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tố cáo tham nhũng thay thế Thông tư liên tịch số 03/2011/TTLT-BNV-TTCP của Bộ Nội vụ và Thanh tra Chính phủ (TTCP) do TTCP xây dựng quy định khen thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tố cáo tham nhũng, trong đó đáng chú ý, Quỹ khen thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tố cáo tham nhũng sẽ do TTCP quản lý; phần trích thưởng khuyến khích cho người có thành tích tố cáo tham nhũng là 10% số tiền thu hồi thực tế về ngân sách nhà nước. Ngoài ra, 3 loại danh hiệu sẽ được trao cho công tác tố cáo tham nhũng là Huân chương Dũng cảm, Bằng khen của Tổng TTCP và Huy hiệu Chống tham nhũng.          

T.Hà

Loading...
Bình luận

Gửi bài viết cho tòa soạn qua email: bandientuskds@gmail.com