Người đồng giới có thể được kết hôn

Đó là một trong những đề xuất của Bộ Tư pháp vừa công bố để lấy ý kiến rộng rãi về Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2000. Theo đó, Bộ đề xuất 2 phương án liên quan đến kết hôn đồng giới: Một phương án giữ nguyên quy định cấm kết hôn đồng giới; phương án khác đề xuất bãi bỏ quy định về cấm kết hôn giữa những người cùng giới tính.

Đó là một trong những đề xuất của Bộ Tư pháp vừa công bố để lấy ý kiến rộng rãi về Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2000. Theo đó, Bộ đề xuất 2 phương án liên quan đến kết hôn đồng giới: Một phương án giữ nguyên quy định cấm kết hôn đồng giới; phương án khác đề xuất bãi bỏ quy định về cấm kết hôn giữa những người cùng giới tính.

Cũng theo Bộ Tư pháp, có 2 luồng ý kiến về kết hôn giữa những người cùng giới. Trong đó, ý kiến thứ nhất cho rằng, trong giai đoạn hiện nay, Nhà nước ta chưa nên thừa nhận hôn nhân giữa những người cùng giới tính nhưng trong Luật Hôn nhân và Gia đình cần phải có các quy định để một mặt góp phần ngăn ngừa thái độ kỳ thị đối với những người cùng giới tính, mặt khác, tạo cơ sở pháp lý để giải quyết các quan hệ về tài sản và con (nếu có) trong trường hợp họ sống chung với nhau như vợ chồng. Ý kiến thứ hai lại cho rằng, cần tiếp tục duy trì quy định cấm kết hôn giữa những người cùng giới tính như quy định hiện hành vì quan hệ hôn nhân giữa những người cùng giới tính là không phù hợp với chức năng xã hội của hôn nhân cũng như với quan niệm truyền thống về hôn nhân và gia đình ở nước ta.

Bộ Tư pháp cho biết, Bộ đồng ý với ý kiến thứ nhất và tại Dự thảo Luật đã đề xuất bãi bỏ Khoản 5 Điều 10 của Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2000 về cấm kết hôn giữa những người cùng giới tính, đồng thời bổ sung quy định về giải quyết hậu quả việc sống chung như vợ chồng giữa những người cùng giới tính.

            Ngọc Anh

Bạn quan tâm
Loading...
Bình luận
Bình luận của bạn về bài viết Người đồng giới có thể được kết hôn

Gửi bài viết cho tòa soạn qua email: bandientuskds@gmail.com

ĐẶT CÂU HỎI & NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ TỪ CHUYÊN GIA