Ngày Pháp luật hằng năm ở nước ta sẽ là 9/11

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phổ biến, giáo dục pháp luật
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phổ biến, giáo dục pháp luật. Theo đó, Ngày Pháp luật ở nước ta được tổ chức hằng năm vào ngày 9/11. Ngày Pháp luật được tổ chức với các nội dung như: Khẳng định vị trí, vai trò của hiến pháp, pháp luật trong quản lý nhà nước và đời sống xã hội; giáo dục cán bộ, công chức, viên chức và người dân ý thức tôn trọng và chấp hành kỷ luật; ý thức bảo vệ pháp luật; lợi ích của việc chấp hành pháp luật. Bên cạnh đó, vận động nhân dân nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật cũng như biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong xây dựng pháp luật, thực thi pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật, gương người tốt, việc tốt trong thực hiện pháp luật... Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 27/5/2013.   
 
H.Diên
Bạn quan tâm
Loading...
Bình luận
Bình luận của bạn về bài viết Ngày Pháp luật hằng năm ở nước ta sẽ là 9/11

Gửi bài viết cho tòa soạn qua email: bandientuskds@gmail.com