Ngày làm việc thứ tư Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII: Thảo luận về tiêu chuẩn, cơ cấu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII

Suckhoedoisong.vn - Ngày 24/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng bước sang ngày làm việc thứ 4. Cả ngày, các đại biểu làm việc tại Đoàn, thảo luận về tiêu chuẩn, cơ cấu Ban Chấp hành Trung ương (BCHTƯ) khóa XII...

Ngày 24/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng bước sang ngày làm việc thứ 4. Cả ngày, các đại biểu làm việc tại Đoàn, thảo luận về tiêu chuẩn, cơ cấu Ban Chấp hành Trung ương (BCHTƯ) khóa XII; nghiên cứu danh sách đề cử BCHTƯ khóa XII (cả chính thức và dự khuyết). Trong buổi sáng, tại các đoàn, đồng chí trưởng đoàn phổ biến với đoàn về báo cáo của Đoàn Chủ tịch về những thông tin cần thiết trong danh sách giới thiệu nhân sự ứng cử BCHTƯ khóa XII do BCHTƯ khóa XI chuẩn bị (nếu có). Các đại biểu nghiên cứu danh sách giới thiệu ứng cử, đề cử BCHTƯ khóa XII (chính thức và dự khuyết) do BCHTƯ khóa XI chuẩn bị. Trong buổi chiều, các đại biểu trao đổi tiếp về tiêu chuẩn, cơ cấu, danh sách đề cử BCHTƯ khóa XII và nghiên cứu các tài liệu hồ sơ về nhân sự. Các đại biểu ghi phiếu ứng cử, đề cử vào BCHTƯ khóa XII. Đoàn Chủ tịch nghe các đồng chí trưởng đoàn báo cáo về danh sách ứng cử, đề cử (bổ sung) vào BCHTƯ khóa XII. Được biết, đại biểu sẽ ghi phiếu xin rút khỏi danh sách ứng cử, đề cử vào BCHTƯ khóa XII (nếu có) vào sáng 25/1, Đoàn Chủ tịch sẽ họp để xem xét các trường hợp xin rút. Đại hội thực hiện quy trình biểu quyết thông qua danh sách ứng cử, đề cử, các trường hợp xin rút trong buổi chiều cùng ngày để ngày 26/1 chính thức bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Trong ngày làm việc trước đó, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua số lượng Ủy viên BCHTƯ khóa XII là 200 đồng chí, gồm 180 đồng chí Ủy viên chính thức và 20 đồng chí Ủy viên dự khuyết. Liên quan đến công tác nhân sự; tiêu chuẩn, cơ cấu BCHTƯ khóa XII, phóng viên báo SK&ĐS xin lược ghi một số ý kiến của các đại biểu.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Vũ Trọng Kim: BCHTƯ khóa XI đã tiến hành giới thiệu 4 chức danh lãnh đạo chủ chốt để Đại hội bầu vào BCHTƯ khóa XII để BCHTƯ khóa XII xem xét, bầu vào các vị trí chủ chốt.

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng (Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương khóa XI) được giới thiệu làm Tổng Bí thư khóa XII; đồng chí Trần Đại Quang (Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI, Bộ trưởng Bộ Công an) được giới thiệu làm Chủ tịch nước; đồng chí Nguyễn Xuân Phúc (Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI, Phó Thủ tướng Chính phủ) được giới thiệu làm Thủ tướng Chính phủ và đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân (Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI, Phó Chủ tịch Quốc hội) được giới thiệu làm Chủ tịch Quốc hội. 4 chức danh lãnh đạo chủ chốt trên đã được BCHTƯ khóa XI giới thiệu để Đại hội bầu vào BCHTƯ khóa XII để BCHTƯ khóa XII xem xét, bầu vào các vị trí chủ chốt đó. Khi Đại hội XII của Đảng kết thúc và việc bầu 4 vị trí chủ chốt đạt được kết quả như công tác chuẩn bị nhân sự của BCHTƯ khóa XI thì đồng chí Tổng Bí thư giữ ngay trọng trách của mình. Ba chức danh còn lại là Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Quốc hội phải chờ đến Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIV diễn ra vào khoảng tháng 7/2016. Nếu Quốc hội thống nhất bầu cả 3 đồng chí này thì lúc đó, các đồng chí đó mới chính thức nhận nhiệm vụ.

Thượng tướng Võ Tiến Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Quốc phòng: Công tác chuẩn bị nhân sự lần này chặt chẽ hơn, thấu đáo hơn

Công tác nhân sự được BCHTƯ khóa XI thảo luận rất kỹ. Điều đáng nói, đây là lần đầu tiên Trung ương có quy hoạch cán bộ chiến lược, nghĩa là quy hoạch các đồng chí Trung ương, từ đó luân chuyển, đào tạo. Chúng ta đã mở 6 lớp đào tạo cán bộ chiến lược, học ở Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Do đó, công tác chuẩn bị nhân sự lần này chặt chẽ hơn, thấu đáo hơn. Các đồng chí được giới thiệu vào Trung ương lần này đã được BCHTƯ khóa XI giới thiệu qua rất nhiều vòng, giới thiệu từ cơ sở, Bộ Chính trị bỏ phiếu được rồi mới ra Trung ương chính thức giới thiệu.

Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc: Tiêu chuẩn quan trọng nhất của Ủy viên Trung ương khóa XII là đức và tài

BCHTƯ khóa XI tại Hội nghị 14 đã giới thiệu nhân sự với quá trình sàng lọc kỹ lưỡng, qua nhiều khâu để hình thành danh sách, cân nhắc từng cá nhân phù hợp với vị trí và yêu cầu nhiệm vụ cụ thể. Tiêu chuẩn quan trọng nhất của Ủy viên Trung ương khóa XII, theo tôi là đức và tài. Vấn đề này chúng ta đã quy định rất cụ thể. Quan trọng là nhận diện, sàng lọc để chọn ra người nào đáp ứng tiêu chuẩn ấy, để tránh đưa người cơ hội vào Trung ương. Điều này phụ thuộc vào sáng suốt của Đại hội. Tôi tin với trách nhiệm của Trung ương ở Hội nghị 14 và của Đại hội, chúng ta sẽ chọn được bộ máy cán bộ đổi mới, năng động, sáng tạo, quyết  tâm và chịu trách nhiệm.

Anh Tuấn

Loading...
Bình luận

Gửi bài viết cho tòa soạn qua email: bandientuskds@gmail.com