DÒNG SỰ KIỆN

Đường dây nóng:

1900 90 95 duongdaynongyte@gmail.com
0942592738 bandientuskds@gmail.com
Nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật BHXH, BHYT
Hoàng Nguyễn - 07:59 16/03/2016 GMT+7
Suckhoedoisong.vn - BHXH Việt Nam vừa mới ban hành Công văn số 663/KH-BHXH về Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2016 của ngành.

Kế hoạch nhằm mục đích theo dõi tình hình thi hành pháp luật ngành BHXH; xem xét, đánh giá thực trạng thi hành pháp luật BHXH, BHYT và các luật liên quan của các đơn vị trong ngành, các tổ chức, cá nhân tham gia BHXH, BHYT qua đó kiến nghị thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật BHXH, BHYT; Kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc, bất cập, hạn chế trong việc thi hành pháp luật BHXH, BHYT, đề xuất giải pháp cụ thể góp phần nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật BHXH, BHYT và kiến nghị sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định của pháp luật về theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

Kết hợp chặt chẽ giữa công tác thi hành pháp luật với công tác kiểm tra và công tác phổ biến giáo dục pháp luật về bảo hiểm. Ảnh: TM

Kế hoạch yêu cầu, thực hiện đầy đủ các nội dung của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/07/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật và bám sát nhiệm vụ được nêu tại Nghị quyết số 01/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2016. Bảo đảm công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật được thực hiện thường xuyên, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm gắn với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan BHXH. Kết hợp chặt chẽ giữa công tác thi hành pháp luật với công tác kiểm tra, rà soát văn bản và công tác phổ biến giáo dục pháp luật. Nội dung kế hoạch tập trung vào các hoạt động: triển khai và theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

Về triển khai công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật gồm các nội dung: Xây dựng các văn bản chỉ đạo hướng dẫn nghiệp vụ phù hợp với Luật BHXH, Luật BHYT và các văn bản hướng dẫn thi hành; Xây dựng quy chế phối hợp giữa BHXH Việt Nam với các bộ, ngành liên quan. Tổ chức phổ biến giáo dục pháp luật về tập huấn nghiệp vụ liên quan đến hoạt động của ngành. Trong đó, chú trọng đến phổ biến Luật BHXH, Luật BHYT (sửa đổi) các văn bản hướng dẫn thi hành quyết định giao dịch điện tử về lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN; các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan. Triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản hướng dẫn của ngành đảm bảo kịp thời, đầy đủ. Củng cố, kiện toàn cán bộ làm công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật...

Về theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo ngành, lĩnh vực được giao quản lý tập trung vào các nội dung: Công tác thu BHXH, BHYT, BHTN trong đó tập trung vào việc phát triển đối tượng tham gia; phát triển mạng lưới đại lý thu BHXH, BHYT; việc xử lý những đơn vị nợ đọng BHXH, BHYT tại các đơn vị sử dụng lao động; tình hình cấp sổ BHXH, thẻ BHYT, quản lý đầu tư quỹ; giải quyết chính sách BHXH, chi BHXH, BHTN; thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT.

Tình hình thực hiện các quy định về kiểm soát thủ tục hành chính trong lĩnh vực BHXH, BHYT; thực hiện cải cách thủ tục hành chính và tình hình tiếp nhận hồ sơ, giải quyết các thủ tục hành chính; thực hiện rà soát văn bản do BHXH Việt Nam ban hành; thẩm định các dự thảo văn bản hướng dẫn nghiệp vụ toàn ngành. Tình hình thực hiện Luật Phòng chống tham nhũng; Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Tăng cường công tác kiểm tra việc tổ chức, thực hiện văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ của ngành. Qua đó, thu thập thông tin đánh giá thực trạng việc thi hành pháp luật và tình hình xử lý vi phạm pháp luật; kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc, mâu thuẫn trong các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ của ngành để kiến nghị với cơ quan, người có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ văn bản cho phù hợp với thực tiễn. Các đơn vị, cá nhân là đối tượng kiểm tra có trách nhiệm thực hiện các yêu cầu của cơ quan tiến hành kiểm tra theo quy định của pháp luật.

Chỉ thị của BHXH Việt Nam yêu cầu các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam và BHXH các tỉnh, thành phố báo cáo kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật về BHXH Việt Nam trước ngày 25/9/2016.

Hoàng Nguyễn

Tin liên quan
Tin chân bài
Bình luận
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem thêm