DÒNG SỰ KIỆN

Đường dây nóng:

1900 90 95 duongdaynongyte@gmail.com
0942592738 bandientuskds@gmail.com
Một người hành nghề chỉ được phụ trách một khoa của một cơ sở KCB
Thái Bình - 15:51 17/02/2016 GMT+7
Suckhoedoisong.vn - Một người hành nghề chỉ được đăng ký làm người phụ trách một khoa của một cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (không được đồng thời làm người phụ trách từ hai khoa trở lên trong cùng một cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc đồng thời làm người phụ trách khoa của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác)

 

Theo dự thảo Nghị định hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đang lấy ý kiến nhân dân, một người hành nghề chỉ được đăng ký chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của một cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, không được đồng thời làm người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật từ hai cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trở lên.

Nguyên tắc đăng ký hành nghề

Theo đó, một người hành nghề chỉ được đăng ký làm người phụ trách một khoa của một cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (không được đồng thời làm người phụ trách từ hai khoa trở lên trong cùng một cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc đồng thời làm người phụ trách khoa của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác).

Người hành nghề chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thể kiêm nhiệm phụ trách khoa trong cùng một cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nhưng chỉ được phụ trách một khoa và phải phù hợp với văn bằng chuyên môn được đào tạo của người đó. Người hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được đăng ký làm người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của một cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ.

Người hành nghề đã đăng ký làm người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của một cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được đăng ký làm việcngoài giờ tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác trên cùng địa bàn tỉnh nhưng tổng thời gian làm ngoài giờ không quá 200 giờ/năm theo quy định của Bộ luật Lao động…

Một người hành nghề chỉ được đăng ký làm người phụ trách một khoa của một cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Phân cấp cụ thể việc tiếp nhận đăng ký hành nghề

Theo dự thảo Nghị định, về thời điểm đăng ký hành nghề, đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đề nghị cấp giấy phép hoạt động thì việc đăng ký hành nghề cho người hành nghề được thực hiện cùng thời điểm thực hiện việc đề nghị cấp giấy phép hoạt động.

Đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã được cấp giấy phép hoạt động khi có thay đổi về nhân sự thì trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày ký quyết định tuyển dụng hoặc ký kết hợp đồng lao động với người hành nghề hoặc sa thải người hành nghề hoặc chấm dứt hợp đồng lao động với người hành nghề hoặc người hành nghề có thông báo nghỉ việc, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có trách nhiệm gửi danh sách người hành nghề mới tiếp nhận và danh sách người hành nghề không còn làm việc tại cơ sở của mình đến cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

Sở Y tế tỉnh tiếp nhận việc đăng ký hành nghề của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đóng trên địa bàn (bao gồm cả bệnh viện tư nhân và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc các bộ, ngành), trừ các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Bộ Y tế. Bộ Y tế tiếp nhận việc đăng ký hành nghề của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Bộ Y tế.

Việc xác nhận việc đăng ký hành nghề được đề xuất quy định như sau: Đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đề nghị cấp giấy phép hoạt động thì việc xác nhận đăng ký hành nghề phải được thể hiện trong biên bản thẩm định. Đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đang hoạt động thì trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được danh sách đăng ký hành nghề, căn cứ vào nguyên tắc đăng ký hành nghề, Bộ trưởng Bộ Y tế hoặc Giám đốc Sở Y tế tỉnh phải có văn bản phê duyệt việc đăng ký hành nghề. Trường hợp không phê duyệt phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do từ chối đối với từng trường hợp cụ thể.

Theo dự thảo, trong thời gian 20 ngày làm việc sau khi phê duyệt việc đăng ký hành nghề của người hành nghề, Sở Y tế tỉnh phải phải cập nhật hồ sơ đăng ký của người hành nghề lên hệ thống quản lý cấp chứng chỉ hành nghề và gửi danh sách người hành nghề đã được đăng ký trên địa bàn quản lý về Bộ Y tế.

Trong thời gian 20 ngày làm việc sau khi phê duyệt việc đăng ký hành nghề của người hành nghề, Bộ Y tế phải phải cập nhật hồ sơ đăng ký của người hành nghề lên hệ thống quản lý cấp chứng chỉ hành nghề và gửi danh sách người hành nghề đã được đăng ký cho Sở Y tế tỉnh nơi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có người đăng ký hành nghề đặt trụ sở.

Xác nhận về thời gian thực hành


Việc xác nhận thời gian thực hành của bác sĩ được quy định cụ thể

Đối với bác sỹ đã thực hiện việc khám bệnh, chữa bệnh trước ngày 01/01/2012, dự thảo quy định nếu có thời gian khám bệnh, chữa bệnh ít nhất là 18 tháng liên tục tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thì được xác nhận có đủ thời gian thực hành;

Nếu có thời gian khám bệnh, chữa bệnh chưa đủ 18 tháng liên tục tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thì thời gian đã thực hiện việc khám bệnh, chữa bệnh trước ngày 01/01/2012 được tính là thời gian thực hành (xác định từ thời điểm ký kết hợp đồng lao động hoặc có quyết định tuyển dụng) và phải tiếp tục thực hành đến khi đủ 18 tháng để được xác nhận có đủ thời gian thực hành;

Nếu đã có thời gian khám bệnh, chữa bệnh ít nhất là 18 tháng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nhưng sau đó đã không tiếp tục thực hiện việc khám bệnh, chữa bệnh trong thời gian 02 năm tính đến ngày nộp hồ sơ xin cấp chứng chỉ hành nghề thì không phải thực hành lại nếu có giấy chứng nhận cập nhật kiến thức y khoa liên tục. Trường hợp không có giấy chứng nhận cập nhật kiến thức y khoa liên tục thì phải thực hành theo quy định tại Khoản 1 Điều 24 Luật khám bệnh, chữa bệnh;

Đối với bác sỹ bắt đầu thực hiện việc khám bệnh, chữa bệnh từ ngày 01 tháng 01 năm 2012 thì phải thực hành theo quy định tại Khoản 1 Điều 24 Luật khám bệnh, chữa bệnh.

Thái Bình

Tin liên quan
Tin chân bài
Bình luận
  • Phan Xuân Tạo (thachlamtyt10@gmail.com)
    kính thưa Bộ trưởng: chúng tôi là những cán bộ làm việc tai Trạm y tế xã; sau khi được cấp chứng chỉ hành nghề KCB thấy có nhiều bất cập như sau: - Bình quân mỗi TYT xã được biên chế 5 cán bộ trong đó 1 Bs, 1 Ys, 1 NHSTH, 1 ĐDTH, 1 DSTH hoặc cán bộ YHCT (đó là xã chuẩn nhất) nhưng tỷ lệ được biên chế như vậy rất thấp chỉ đếm bằng đầu ngón tay. - Việc cấp CCHN thì chỉ có BS hoặc YS mới được phép KCB, còn lại làm những chức năng khác như điều dưỡng, NHS, YHCT... - Mỗi TYT thường chỉ có 1 BS hoặc 1 YS được bổ nhiệm làm Trưởng trạm, thậm chí là NHS làm Trưởng trạm (do nhân lực biên chế không phù hợp: như thừa NHSTH, ĐDTH, thiếu BS, YS...). Như vậy khi Trưỡng trạm đi vắng (nghỉ bù trực, đi họp, nghỉ phép... thì ai là người chịu trách nhiệm KCB cho nhân dân. Bên cạnh đó ở TYT do ít người nên các thành phần trên đều phải trực nhưng không có chức năng KCB, như vậy là sai luật. Vậy đề nghị Bộ trưởng có giải pháp nào để tạo hành lang pháp lý cho cán bộ y tế xã khi không làm đúng chức năng nhiệm vụ theo CCHN, để đội ngũ này yên tâm công tác.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem thêm