Liệu có tự giác?

Suckhoedoisong.vn - Hai Phiếm phấn khởi lắm:

- Bộ Nội vụ đề xuất tổ chức thống nhất trên phạm vi cả nước là giữ nguyên Sở Tư pháp, Sở TNMT, Sở LĐ-TB&XH, Sở Y tế; giao cho địa phương quyết định, trong đó có thể hợp nhất, sáp nhập, sắp xếp lại tùy theo tình hình.

- Sao không thể thống nhất trên phạm vi cả nước cả 17 sở ngành còn lại?

- Thì tùy tình hình mỗi địa phương mà.

- Tình hình chung của các địa phương là xin thêm chứ không tự bớt. Có thêm 1 sở là có thêm bao nhiêu ghế để chia, thậm chí để “cho”, có quyền, có lợi. Có địa phương chẳng biết cần sở ngoại vụ làm gì cho tốn kém ngân sách, nhưng vẫn cứ thành lập.

- Nghĩa là các bộ ngành cứ sáp nhập luôn để các địa phương cứ thế sáp nhập theo?

- Chứ sao nữa! Chứ cứ tùy theo tình hình thì chắc địa phương nào cũng cho rằng ngành nào cũng quan trọng. Rồi liệu có “Vũ như Cẩn” tức vẫn như cũ cho xem.

- Ờ, trên cứ sáp nhập các ngành giáo dục - khoa học, kinh tế - tài chính, giao thông - xây dựng, văn hóa - thông tin - thể thao - du lịch, dưới cũng thế. Riêng ngành ngoại giao, trừ các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM có sở ngoại vụ, còn lại chỉ thành lập một phòng thuộc ủy ban nhân dân các địa phương là xong.

- Rõ là bộ máy chính quyền từ trung ương đến địa phương tinh gọn sẽ có điều kiện tăng lương cho cán bộ công nhân viên, tuyển được người có năng lực, trả lương cao, dưỡng liêm, nâng cao chất lượng hoạt động của bộ máy.

- Chỉ sợ chủ trương thì đúng nhưng khi thực hiện thì có nhiều ý kiến không đồng thuận, lấy lý do khối lượng công việc nhiều, lực lượng mỏng sẽ không thể sáp nhập.

- Hì! Nếu không quyết liệt thì đề xuất hôm nay của Bộ Nội vụ mãi mãi cũng chỉ là trên giấy mà thôi.

Cả Nghĩ

Bạn quan tâm
Loading...
Bình luận
Bình luận của bạn về bài viết Liệu có tự giác?

Gửi bài viết cho tòa soạn qua email: bandientuskds@gmail.com