DÒNG SỰ KIỆN

Đường dây nóng:

1900 90 95 duongdaynongyte@gmail.com
0912101021 bandientuskds@gmail.com
Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV: Nhiều dự án luật quan trọng đã được Quốc hội thảo luận
Trần Lâm - Anh Tuấn - 09:02 27/05/2019 GMT+7
Suckhoedoisong.vn - Ngày 27/5, Quốc hội bước sang tuần làm việc thứ hai.

Trong tuần qua, một số dự án luật dự kiến sẽ thông qua tại kỳ họp này đã được Quốc hội trình và thảo luận cho ý kiến nhằm giúp cho cơ quan chủ trì soạn thảo, cơ quan thẩm tra phối hợp tiếp thu, làm rõ thêm các ý kiến của các đại biểu Quốc hội để bổ sung, hoàn thiện trước khi trình Quốc hội biểu quyết thông qua.

Nhiều dự án luật đã được Quốc hội trình và thảo luận xin ý kiến trước khi thông qua.

Nhiều dự án luật đã được Quốc hội trình và thảo luận xin ý kiến trước khi thông qua.

Về Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia (PCTHRB), đa số đại biểu nhất trí với Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật PCTHRB của UBTVQH; đồng thời cho rằng việc ban hành luật sẽ góp phần PCTHRB, bảo vệ sức khỏe của người dân và nâng cao nhận thức của người dân trong việc sử dụng rượu, bia. Tuy nhiên, để tiếp tục hoàn thiện dự thảo Luật, bảo đảm tính khả thi khi đưa luật vào áp dụng trong cuộc sống, các đại biểu tập trung cho ý kiến về một số nội dung của dự thảo Luật, cụ thể như sau: về tên gọi, phạm vi điều chỉnh của Luật; chính sách của Nhà nước trong PCTHRB; các hành vi bị cấm; về quản lý quảng cáo, khuyến mại, tài trợ rượu, bia; các biện pháp quản lý rượu thủ công; các biện pháp giảm tác hại của rượu, bia; về kinh phí và quản lý, sử dụng kinh phí cho hoạt động PCTHRB; quyền và nghĩa vụ của người dân trong việc sử dụng rượu, bia; vấn đề thông tin, giáo dục, truyền thông về PCTHRB; quy định về địa điểm không uống, không bán rượu, bia; điều kiện kinh doanh rượu; quy định về việc ghi nhãn trên bao bì rượu, bia; vấn đề phòng ngừa và xử lý rượu, bia giả, không bảo đảm chất lượng, ATTP, rượu, bia nhập lậu... Sau thảo luận, cơ quan chủ trì soạn thảo, cơ quan thẩm tra phối hợp tiếp thu, làm rõ thêm ý kiến của các đại biểu QH để bổ sung, hoàn thiện dự thảo Luật trước khi trình Quốc hội biểu quyết thông qua.

Đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán Nhà nước: Trong quá trình thảo luận, đa số đại biểu tán thành sự cần thiết sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật nhằm khắc phục một số khó khăn, vướng mắc trong thực hiện Luật Kiểm toán Nhà nước. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng tập trung cho ý kiến vào một số nội dung cụ thể như sau: về phạm vi sửa đổi, bổ sung; quyền khiếu nại báo cáo kiểm toán; một số quy định để nâng cao hiệu lực, hiệu quả của Kiểm toán Nhà nước trong việc phòng, chống tham nhũng; nhiệm vụ giám định tư pháp; thẩm quyền của Kiểm toán Nhà nước trong việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Kiểm toán Nhà nước; thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Tổng Kiểm toán Nhà nước; quyền truy cập dữ liệu điện tử, phần mềm ứng dụng; quy định một số nội dung để tránh chồng chéo giữa thanh tra, kiểm tra, kiểm toán; cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động kiểm toán...

Đối với dự án Luật Thư viện: Qua thảo luận, đa số ý kiến đại biểu nhất trí với sự cần thiết ban hành Luật Thư viện nhằm cụ thể hóa Hiến pháp năm 2013, đồng thời góp phần tạo khung pháp lý cho việc phát triển sự nghiệp thư viện, phát triển văn hóa đọc, phục vụ việc học tập suốt đời của nhân dân. Thảo luận về dự án Luật này, các đại biểu tập trung cho ý kiến về một số nội dung cơ bản của dự thảo Luật như: chính sách của Nhà nước về phát triển thư viện; phân loại thư viện và một số loại hình thư viện (gồm Thư viện Quốc gia Việt Nam, Thư viện công cộng, Thư viện thuộc cơ sở giáo dục, Thư viện chuyên ngành, Thư viện hoạt động theo mô hình doanh nghiệp); vấn đề cung cấp sản phẩm thông tin thư viện và dịch vụ thư viện; quy định về liên thông thư viện; xây dựng thư viện số; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động thư viện; xếp hạng thư viện...

Đối với việc sửa đổi, bổ sung Luật Tổ chức chính quyền địa phương, các đại biểu tập trung thảo luận, cho ý kiến về: tính khả thi và điều kiện đảm bảo về nguồn nhân lực, tài chính để đảm bảo thưc hiện Luật; số lượng Phó Chủ tịch HĐND cấp tỉnh, cấp huyện, Phó Trưởng ban chuyên trách của HĐND cấp tỉnh; vấn đề phân quyền, phân cấp và ủy quyền của chính quyền địa phương các cấp; nhiệm vụ của Thường trực HĐND giữa 2 kỳ họp; cơ cấu tổ chức của UBND; số lượng Phó Chủ tịch UBND xã loại II; thẩm quyền quy định tổ chức chính quyền địa phương ở hải đảo; hoạt động của HĐND, UBND, đại biểu HĐND; bộ máy giúp việc của chính quyền địa phương; việc sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị hành chính không đủ diện tích tự nhiên và quy mô dân số...

Về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức: nhiều ý kiến đại biểu đồng tình với phạm vi sửa đổi, bổ sung Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức, cho rằng dự thảo Luật đã cơ bản đáp ứng được yêu cầu thể chế hóa Nghị quyết Trung ương về tiếp tục đổi mới công tác xây dựng và quản lý cán bộ, công chức, viên chức và khắc phục được những bất cập trong thực tiễn thi hành Luật. Tuy nhiên, để tránh sự chồng chéo khi áp dụng Luật vào cuộc sống, các đại biểu đề nghị Chính phủ cần rà soát tính đồng bộ, thống nhất của dự thảo Luật với các luật hiện hành và các dự án luật có liên quan; cần làm rõ các vấn đề liên quan đến tính khả thi và nguồn nhân lực, tài chính để đảm bảo điều kiện thi hành Luật.

Cụ thể: i) Liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung Luật Cán bộ, công chức, các ý kiến của đại biểu tập trung vào một số nội dung như: đối tượng là công chức; chính sách đối với người có tài năng; phân loại, đánh giá cán bộ, công chức; phân loại công chức, ngạch công chức; tuyển dụng công chức; nâng ngạch công chức; xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức (gồm xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức đã nghỉ việc, nghỉ hưu và hình thức kỷ luật “giáng chức”; thời hiệu xử lý kỷ luật cán bộ, công chức).  ii) Liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung Luật Viên chức, các ý kiến của đại biểu tập trung vào một số nội dung như: việc thực hiện chế độ hợp đồng xác định thời hạn đối với viên chức tuyển dụng mới; đánh giá viên chức; xử lý kỷ luật đối với viên chức (gồm xử lý kỷ luật đối với viên chức đã nghỉ việc, nghỉ hưu và thời hiệu xử lý kỷ luật viên chức).

Trần Lâm - Anh Tuấn

Tin liên quan
Tin chân bài
Bình luận
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem thêm