Văn phòng Bộ Y tế mời thầu

“In ấn và phát hành các tài liệu truyền thông

(SucKhoeDoiSong.vn) -

Văn phòng Bộ Y tế

Thông báo mời thầu “In ấn và phát hành các tài liệu truyền thông về bảo hiểm y tế"

- Tên bên mời thầu: Văn phòng Bộ Y tế

- Tên gói thầu: “In ấn và phát hành các tài liệu truyền thông về bảo hiểm y tế”.

- Tên dự án: Chương trình Dự án y tế cấp Bộ hoạt động truyền thông giáo dục sức khỏe.

- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước năm 2013.

- Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh.

- Thời gian bán HSMT: Từ 9 giờ 00 ngày 26/11/2013 đến trước 11 giờ 00 ngày 29/11/2013 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm bán HSMT: Phòng Tài chính Kế toán Văn phòng Bộ Y tế, 138A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội (Phòng 103 nhà B). Điện thoại: 04 62732164.

- Giá bán 1 bộ HSMT: 500.000 đồng (Năm trăm nghìn đồng chẵn).

- Địa chỉ nhận HSDT: Phòng Tài chính Kế toán Văn phòng Bộ Y tế, 138A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội (Phòng 103 nhà B). Điện thoại: 04 62732164.

- Thời điểm đóng thầu: 11 giờ 00 ngày 29/11/2013.

HSDT sẽ được mở công khai vào lúc 11 giờ 00 ngày 29/11/2013, tại Phòng 112 nhà B Bộ Y tế, 138A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội.

Văn phòng Bộ Y tế kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

CHÁNH VĂN PHÒNG BỘ

Nguyễn Xuân Trường (đã ký)

Loading...
Bình luận
Bình luận của bạn về bài viết “In ấn và phát hành các tài liệu truyền thông

Gửi bài viết cho tòa soạn qua email: bandientuskds@gmail.com

ĐỌC NHIỀU NHẤT