Hơn 1,1 triệu lượt hộ nghèo và đối tượng chính sách vay vốn ưu đãi

Suckhoedoisong.vn - Theo thông tin từ Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH), trong 6 tháng đầu năm 2019, đã có hơn 1.158.000 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn từ NHCSXH.

Đặc biệt, trong 6 tháng qua, vốn tín dụng chính sách đã góp phần hỗ trợ kịp thời vốn đầu tư SXKD, tạo việc làm cho gần 113.000 lao động, trong đó hơn 3.000 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; giúp hơn 8.000 lượt HSSV có hoàn cảnh khó khăn vay vốn học tập; xây dựng hơn 760.000 công trình nước sạch, công trình vệ sinh ở nông thôn; xây dựng hơn 10.000 căn nhà ở cho các đối tượng chính sách…

Đại diện NHCSXH cho biết, kết quả thực hiện nhiệm vụ nổi bật của toàn hệ thống 6 tháng đầu năm 2019 là thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Chỉ thị số 40); chủ động khai thác, huy động các nguồn vốn, đáp ứng nhu cầu vay vốn của hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác; tăng cường công tác kiểm tra giám sát, tích cực thực hiện các giải pháp củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng một cách bền vững.

Người dân vay vốn ưu đãi từ ngân hàng chính sách xã hội để phát triển kinh tế

Theo đó, đến ngày 30/6/2019, tổng nguồn vốn đạt 207.217 tỷ đồng; nguồn vốn ủy thác địa phương chuyển sang để NHCSXH thực hiện cho vay đối với các đối tượng chính sách đạt 14.128 tỷ đồng, hoàn thành 104% kế hoạch giao tăng năm 2019.

Nguồn vốn đã đáp ứng đầy đủ và kịp thời nhu cầu giải ngân các chương trình tín dụng chính sách, chất lượng tín dụng được củng cố và ngày càng nâng cao. Đến ngày 30/6/2019, tổng dư nợ đạt 198.505 tỷ đồng; trong đó, dư nợ các chương trình tín dụng theo chỉ tiêu tăng trưởng Thủ tướng Chính phủ giao đạt 173.855 tỷ đồng, đạt 66% kế hoạch tăng trưởng dư nợ Thủ tướng Chính phủ giao.

Gắn liền với việc tăng trưởng dư nợ, chất lượng tín dụng ngày càng được nâng lên. Đến 30/6/2019, tổng nợ quá hạn và nợ khoanh là 1.488 tỷ đồng, chiếm 0,75%/tổng dư nợ, trong đó nợ quá hạn là 807 tỷ đồng, chiếm 0,41%/tổng dư nợ.

Tổng Giám đốc NHCSXH Dương Quyết Thắng cho biết, để thực hiện mục tiêu đề ra, thời gian tới, NHCSXH  sẽ tăng cường chỉ đạo công tác củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng chính sách, theo đó, thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm củng cố và nâng cao chất lượng tín dụng trong toàn hệ thống, trong đó tập trung vào các chi nhánh có chất lượng tín dụng còn thấp hoặc chưa ổn định. Tiếp tục thực hiện chương trình kiểm tra toàn diện, kiểm tra chuyên đề và phúc tra các chi nhánh tỉnh, thành phố theo kế hoạch.

Tiếp tục rà soát, kiện toàn bộ máy tổ chức, kịp thời bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý còn thiếu nhằm hoàn thiện bộ máy hoạt động, tăng cường cán bộ cho các đơn vị hoạt động còn yếu; tổ chức tốt công tác đào tạo, quy hoạch, bồi dưỡng nguồn nhân sự đủ điều kiện nhằm đào tạo đội ngũ cán bộ kế cận. Tổ chức thực hiện tốt kế hoạch đào tạo, nghiên cứu khoa học nhằm nâng cao năng lực, trình độ nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ.

Kiểm tra, rà soát kế hoạch vốn đầu tư, đảm bảo đầu tư đúng thủ tục, đúng mục đích. Bám sát tiến độ thực hiện các công trình đồng thời nắm bắt và giải quyết kịp thời các khó khăn trong quá trình thực hiện. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ ngân hàng, tạo tính chủ động và bền vững trong hoạt động của NHCSXH.

Thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền về tín dụng chính sách. Đẩy mạnh các phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao; tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước do các cấp, các ngành phát động.

Lê Tùng

Loading...
Bình luận

Gửi bài viết cho tòa soạn qua email: bandientuskds@gmail.com