Hỗ trợ đất ở, việc làm cho hộ thiểu số nghèo vùng ÐBSCL

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định 29/2013/QĐ-TTg về một số chính sách hỗ trợ giải quyết đất ở và giải quyết việc làm cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn vùng ĐBSCL giai đoạn 2013 - 2015.

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định 29/2013/QĐ-TTg về một số chính sách hỗ trợ giải quyết đất ở và giải quyết việc làm cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn vùng ĐBSCL giai đoạn 2013 - 2015. Theo đó, UBND tỉnh, thành phố xem xét, quyết định giao đất để làm nhà ở cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo phù hợp với điều kiện, tập quán ở địa phương và phù hợp với pháp luật về đất đai. Mức hỗ trợ từ ngân sách Trung ương tối đa cho mỗi hộ chưa có đất ở là 30 triệu đồng/hộ. Mức hỗ trợ từ ngân sách địa phương cho mỗi hộ tối thiểu không dưới 10% so với ngân sách trung ương. Các hộ được cấp đất ở không được chuyển nhượng, thế chấp, mua bán cho người khác trong thời gian 10 năm, kể từ ngày được Nhà nước giao đất. Trong thời hạn này, nếu hộ được cấp đất di chuyển đi nơi khác thì phải giao lại đất đã được cấp cho chính quyền địa phương. 

T.Việt

Bạn quan tâm
Loading...
Bình luận

Gửi bài viết cho tòa soạn qua email: bandientuskds@gmail.com

ĐỌC NHIỀU NHẤT