Hà Nội: Tổ chức xét và thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức ngành y tế năm 2019

Suckhoedoisong.vn - Văn phòng UBND thành phố vừa ban hành Văn bản số 7123/VP-NC ngày 31/7/2019 về việc tổ chức xét và thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức ngành y tế năm 2019.

UBND thành phố giao Sở Y tế phối hợp với Sở Nội vụ và các đơn vị liên quan căn cứ nội dung hướng dẫn của Bộ Y tế tại 2 văn bản nêu trên, triển khai thực hiện trên địa bàn thành phố, báo cáo UBND thành phố theo quy định.

Trước đó, Bộ Y tế có văn bản số 4202/BYT-TCCB và 4203/BYT-TCCB về việc tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế năm 2019. Bộ Y tế hướng dẫn một số nội dung cụ thể trong việc tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế từ hạng II lên hạng I và từ hạng III lên hạng II năm 2019.


Ảnh minh họa.


Theo đó, thực hiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế từ hạng II lên hạng I bao gồm xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ bác sĩ y học dự phòng chính hạng II lên bác sĩ y học dự phòng cao cấp (hạng I); xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ dược sĩ chính (hạng II) lên dược sĩ cao cấp (hạng I).

Thực hiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế từ hạng III lên hạng II bao gồm xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ bác sĩ (hạng III) lên bác sĩ chính (hạng II); xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ bác sĩ y học dự phòng (hạng III) lên bác sĩ y học dự phòng chính (hạng II); xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ y tế công cộng (hạng III) lên y tế công cộng chính (hạng II); xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ dược sĩ (hạng III) lên dược sĩ chính (hạng II).

Nội dung, hình thức và thời gian thi, đối với kỳ thi thăng hạng viên chức từ hạng II lên hạng I: môn thi kiến thức chung: thi tự luận, thời gian 180 phút. Môn thi chuyên môn, nghiệp vụ: thi viết và trình bày, bảo vệ đề án hoặc xây dựng quy trình chuyên môn, kỹ thuật và trình bày, bảo vệ quy trình chuyên môn, kỹ thuật.

Thời gian thi: viết đề án hoặc xây dựng quy trình chuyên môn, kỹ thuật: 8 giờ (480 phút); Trình bày và bảo vệ đề án hoặc quy trình chuyên môn, kỹ thuật: 30 phút. Môn thi Ngoại ngữ: thi viết và phỏng vấn. Môn thi Tin học: thi trắc nghiệm hoặc thực hành trên máy vi tính.

Đối với kỳ thi thăng hạng viên chức từ hạng III lên hạng II: môn thi kiến thức chung: hình thức thi: tự luận. Thời gian: 180 phút. Môn thi chuyên môn, nghiệp vụ: thi trắc nghiệm hoặc thực thành do Hội đồng thi quyết định.

Thời gian thi: trắc nghiệm 45 phút hoặc thực hành 30 phút. Môn thi Ngoại ngữ: hình thức thi: viết; thời gian thi: 90 phút. Môn thi Tin học: hình thức thi: trắc nghiệm hoặc thực hành trên máy vi tính. Thời gian thi: 45 phút.

Văn bản và hồ sơ cử viên chức dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế từ hạng II lên hạng I năm 2019 đề nghị gửi về Bộ Y tế (qua Vụ Tổ chức cán bộ) trước ngày 16/12/2019 (theo dấu bưu điện nơi gửi) theo địa chỉ: Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Y tế, 138A, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội.

Loading...
Bình luận

Gửi bài viết cho tòa soạn qua email: bandientuskds@gmail.com