Hà Nội: Gần 6.000 cơ sở cung ứng thuốc kết nối liên thông

Suckhoedoisong.vn - Đến hết tháng 6/2019, tổng số cơ sở cung ứng thuốc thực hiện kết nối tại Hà Nội là 5.948/6.911 (đạt 86,1%). Trong đó, số cơ sở bán lẻ thuốc thực hiện kết nối 5.613/5.782 (đạt 97,1%).

Bao gồm: Nhà thuốc 3.499/3.499, đạt 100%. Quầy thuốc 2.114/2.283, đạt 92,6%. Về cơ bản đạt tiến độ đề ra, hoàn thành 100% tiến độ đối với nhà thuốc; hoàn thành 92,6% tiến độ đối với quầy thuốc.

Theo thống kê, tính đến 30/6/2019, trên địa bàn Hà Nội có 6.911 cơ sở cung ứng thuốc hiện đang hoạt động, trong đó: 1.129 cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc (109 doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa, 1.020 doanh nghiệp tư nhân); 3.499 nhà thuốc (160 nhà thuốc công lập, nhà thuốc thuộc doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa, 3.339 nhà thuốc tư nhân); 2.283 quầy thuốc (70 quầy thuốc bệnh viện/trung tâm y tế/trạm y tế công lập, 186 quầy thuốc doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa, 2.023 quầy thuốc tư nhân).

Thời gian qua, Sở Y tế thông báo về yêu cầu kết nối, bán thuốc kê đơn theo quy định đến các cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc; nhà thuốc/quầy thuốc; thường xuyên cung cấp thông tin, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện kết nối các cơ sở cung ứng thuốc chuyển cơ quan truyền thông. Tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về lợi ích của việc thực hiện kết nối sử dụng phần mềm quản lý các cơ sở cung ứng thuốc, kê đơn và bán thuốc kê đơn; cập nhật thường xuyên trên Trang thông tin điện tử của ngành.

Sở Y tế, UBND quận, huyện, thị xã cũng tổ chức 126 lớp tập huấn các quy định về bán thuốc kê đơn, kết nối cho 6.148 cơ sở (đạt 86,8%). Trong đó bao gồm: 1.198 cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc, nhà thuốc/quầy thuốc trong cơ sở y tế công lập, nhà thuốc/quầy thuốc thuộc doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa (đạt 77%); 4.950 nhà thuốc/quầy thuốc tư nhân (đạt 92%).

6 tháng đầu năm, Tổ công tác Thành phổ tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai ứng dụng CNTT kết nối các cơ sở cung ứng thuốc tại 15 quận, huyện, thị xã; 2 công ty dược phẩm cổ phần hóa nhà nước. Qua kiểm tra cho thấy, công tác tổ chức, kiểm tra việc thực hiện kết nối liên thông các cơ sở tại một sổ quận, huyện chưa được chú trọng. Kiểm tra tại 66 cơ sở đã thực hiện kết nối, một số chưa cập nhật dữ liệu đầy đủ, thường xuyên, một số cơ sở còn chưa thực hiện thành thạo sử dụng phần mềm. UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện kết nối liên thông tại 417 cơ sở; Xử phạt vi phạm hành chính 59 cơ sở.

 

Sở Y tế cho biết sẽ tiếp tục tăng cường tuyên truyền, tập huấn cho các cơ sở cung ứng thuốc đề nâng cao trình độ CNTT, sử dụng phần mềm đồng thời hiểu rõ lợi ích của việc thực hiện kết nối liên thông. Bên cạnh đó, tăng cường kiểm tra hoạt động kê đơn thuốc tại các cơ sở khám chữa bệnh; việc thực hiện bán thuốc theo đơn của các cơ sở bán lẻ thuốc. Xử lý nghiêm trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

Tổ Công tác Thành phố tổ chức kiểm tra, giám sát công tác triển khai và kêt quả thực hiện kết nối liên thông các cơ sở cung ứng thuốc trên địa bàn của UBND quận, huyện, thị xã; tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện kết nối liên thông tại các các cơ sở. UBND quận, huyện, thị xã tăng cường kiểm tra chất lượng việc thực hiện kết nối liên thông của các nhà thuốc/quầy thuốc tư nhân.

Thường xuvên kiểm tra thông tin trên hệ thống “Cơ sở dữ liệu Dược Quốc gia” để phát hiện thông tin thuốc hết hạn hoặc sắp hết hạn sử dụng, thuốc bị đình chỉ lưu hành của các cơ sở trên địa bàn để có biện pháp xử lý kịp thời, rà soát các cơ sở ngừng hoạt động đề nghị Sở Y tế xóa tài khoản trên hệ thống. Xử lý nghiêm trường hợp nhà thuốc tư nhân không cập nhật thường xuyên, đầy đủ dữ liệu quy định theo thẩm quyền; hoàn thành kết nối 100% quầy thuốc tư nhân trên địa bàn.

 

T.H

Loading...
Bình luận

Gửi bài viết cho tòa soạn qua email: bandientuskds@gmail.com