• GS.TS.Luật sư Nguyễn Bá Diến
    Chủ tịch Viện nghiên cứu khoa học Biển và Hải đảo, Giám đốc Trung tâm Luật biển và Hàng hải quốc tế
  • "Chiến lược vừa áp sát vừa đe dọa của Trung Quốc trên Biển Đông"
    SKĐS - GS.TS.LS Nguyễn Bá Diến, Chủ tịch Viện nghiên cứu Khoa học Biển và Hải đảo , Giám đốc Trung tâm Luật biển và Hàng hải quốc tế cho rằng, trước mưu đồ độc chiếm Biển Đông và chiến lược vừa áp sát vừa đe dọa các nước khác của Trung Quốc trên Biển Đông, Việt Nam cần phối hợp nhiều lực lượng, trên nhiều mặt trận từ chính trị, ngoại giao, pháp lý, đến ở ngoài thực địa, quyết “một tấc không đi, một li không rời”.
1