Giữ bí mật thông tin khách hàng tại các tổ chức tín dụng

Suckhoedoisong.vn - Ngân hàng Nhà nước đang chủ trì xây dựng dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 70/2000/NĐ-CP về việc giữ bí mật, lưu trữ và cung cấp thông tin liên quan đến tiền gửi và tài sản gửi của khách hàng tại các tổ chức tín dụng.

Nghĩa vụ giữ bí mật thông tin khách hàng của tổ chức tín dụng đã được Chính phủ ban hành bằng Nghị định số 70/2000/NĐ-CP ngày 21/11/2000. Tuy nhiên, sau 16 năm thực hiện, những quy định của Nghị định 70/2000/NĐ-CP đến nay vẫn chưa bao quát hết yêu cầu thực tế hoạt động của các tổ chức tín dụng cũng như cân đối với các quy định khác của pháp luật.

Việc giữ bí mật thông tin ngày càng được đề cao trong các hoạt động kinh tế nói chung và hoạt động ngân hàng nói riêng. Trong quá trình giao dịch với khách hàng, tổ chức tín dụng nắm rất nhiều thông tin khách hàng, đó là những thông tin liên quan đến quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh, tình hình tài chính hay những thông tin liên quan đến các vấn đề riêng tư cá nhân của khách hàng. Những thông tin này rất nhạy cảm, có thể có giá trị kinh tế cao, cần phải được bảo vệ để không bị người khác khai thác, sử dụng. Chính vì thế, tổ chức tín dụng phải có nghĩa vụ giữ bí mật thông tin khách hàng. Một tổ chức tín dụng không giữ bí mật thông tin khách hàng thường sẽ mất lòng tin của khách hàng nói riêng và của xã hội nói chung.

Việc xây dựng và ban hành Nghị định thay thế Nghị định 70 nhằm bảo vệ lợi ích của khách hàng: Tạo cơ sở pháp lý để việc giữ bí mật và việc cung cấp thông tin được thực hiện thống nhất, đồng bộ, rõ ràng, minh bạch, đảm bảo quyền riêng tư cá nhân, thông tin khách hàng được pháp luật bảo vệ, phù hợp với Hiến pháp, Bộ luật Dân sự.

Bên cạnh đó, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các tổ chức tín dụng (TCTD), chi nhánh ngân hàng nước ngoài (chi nhánh NHNNg) trong việc cung cấp thông tin khách hàng: Hướng dẫn cụ thể về trình tự, thủ tục, thời hạn cung cấp thông tin khách hàng cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu cung cấp thông tin; đồng thời quy định có tính nguyên tắc chung về việc giữ bí mật, cung cấp thông tin khách hàng cho các đối tượng khác ngoài các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, tạo điều kiện cho TCTD, chi nhánh NHNN trong việc cung cấp thông tin khách hàng và không làm ảnh hưởng đến hoạt động của TCTD, chi nhánh NHNNg.

Dự thảo Nghị định nêu rõ: TCTD, chi nhánh NHNNg phải có quy định nội bộ về giữ bí mật, lưu trữ và cung cấp thông tin khách hàng, đảm bảo các thông tin khách hàng được giữ bí mật, lưu trữ và cung cấp theo đúng các quy định của pháp luật. TCTD, chi nhánh NHNNg không được cung cấp thông tin về mật khẩu truy cập của khách hàng cho bất kỳ tổ chức, cá nhân nào, trừ trường hợp được sự chấp thuận của khách hàng.

Cơ quan nhà nước, tổ chức khác, cá nhân không phải là khách hàng của TCTD, chi nhánh NHNNg phải có trách nhiệm giữ bí mật thông tin khách hàng của TCTD, chi nhánh NHNNg được cung cấp, không được để bên thứ ba sử dụng thông tin khách hàng mà mình có được vào bất kỳ mục đích nào mà không có sự chấp thuận bằng văn bản của khách hàng.

Theo dự thảo, TCTD, chi nhánh NHNNg chỉ được cung cấp thông tin khách hàng cho cơ quan nhà nước để phục vụ mục đích sau đây: Thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiểm toán nhà nước;  điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; thực hiện nhiệm vụ thu thập thông tin phục vụ cho công tác kiểm tra, thanh tra thuế, cưỡng chế thuế và kiểm tra, điều tra, xác minh hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới; xử phạt vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật có liên quan.

Thực hiện nhiệm vụ thu thập thông tin, tài liệu, chứng cứ phục vụ công tác giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, xác minh; phòng ngừa và đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật theo chức năng, nhiệm vụ được pháp luật quy định.

Cơ quan nhà nước, cá nhân có liên quan của cơ quan nhà nước chỉ được sử dụng thông tin khách hàng cho mục đích quy định nêu trên.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Công an có trách nhiệm quyết định cụ thể cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc Bộ Công an được quyền yêu cầu TCTD, chi nhánh NHNNg cung cấp thông tin khách hàng cho mục đích quy định.

Trường hợp tổ chức tín dụng cung cấp thông tin khách hàng thuộc diện bí mật sai quy định, không đúng đối tượng, không chính xác và không trung thực thì khách hàng có quyền khiếu nại, khởi kiện và được tổ chức tín dụng đó bồi thường thiệt hại liên quan.

TRUNG KIÊN

Loading...
Bình luận

Gửi bài viết cho tòa soạn qua email: bandientuskds@gmail.com

ĐỌC NHIỀU NHẤT