Ðề xuất thành lập Hội đồng liên ngành về giá thuốc

Đó là đề xuất của Bộ Y tế tại Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược đang được công bố lấy ý kiến đóng góp.
Đó là đề xuất của Bộ Y tế tại Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược đang được công bố lấy ý kiến đóng góp. Bộ Y tế đề xuất thành lập Hội đồng liên ngành có chức năng tư vấn cho Bộ Y tế làm đầu mối về quản lý giá thuốc và phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan xây dựng các chính sách, biện pháp quản lý về giá thuốc. Hội đồng liên ngành về giá thuốc gồm Bộ Tài chính, Bộ Y tế, Bộ Công Thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và các đơn vị liên quan. Theo đó, Bộ Y tế đề xuất 2 phương án: Phương án 1: Chủ tịch Hội đồng là Bộ trưởng Bộ Tài chính và đặt tại Bộ Tài chính; Phương án 2: Chủ tịch Hội đồng là Bộ trưởng Bộ Y tế và đặt tại Bộ Y tế. Tuy nhiên, theo Bộ Y tế, nếu lựa chọn phương án 1 sẽ phù hợp theo quy định của Luật Giá vì Bộ Tài chính được phân công thực hiện chức năng quản lý giá nói chung và là đơn vị xây dựng các chính sách, cơ chế về giá thuốc mang tính chất chỉ đạo, điều hành, đồng thời đảm bảo tính khách quan trong quản lý giá thuốc. Còn chọn phương án 2 sẽ không đảm bảo tính khách quan vì nhiều ý kiến cho rằng Bộ Y tế “vừa đá bóng, vừa thổi còi”.         

            Tuệ Khanh

Bạn quan tâm
Loading...
Bình luận

Gửi bài viết cho tòa soạn qua email: bandientuskds@gmail.com

ĐẶT CÂU HỎI & NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ TỪ CHUYÊN GIA
ĐỌC NHIỀU NHẤT