DÒNG SỰ KIỆN

Đường dây nóng:

1900 90 95 duongdaynongyte@gmail.com
0901727659 bandientuskds@gmail.com
Đường dùng của vaccin MMR: Tiêm bắp hoặc dưới da có tác dụng tương đương (*)
15:55 01/04/2009 GMT+7
Liên quan đến vaccin MMR II (vaccin sởi-quai bị-Rubella) của Công ty Merk Sharp&Dohme (MSD) đăng ký lưu hành tại Việt Nam ghi không thống nhất về đường dùng trên nhãn tiếng Việt, trong thời gian qua, báo SK&ĐS đã đăng tải nhiều thông tin về vấn đề này.

LTS: Liên quan đến vaccin MMR II (vaccin sởi-quai bị-Rubella) của Công ty Merk Sharp&Dohme (MSD) đăng ký lưu hành tại Việt Nam ghi không thống nhất về đường dùng trên nhãn tiếng Việt, trong thời gian qua, báo SK&ĐS đã đăng tải nhiều thông tin về vấn đề này. Mới đây, báo SK&ĐS đã nhận được công văn số 121/VSDTTƯ-TCMR của Viện Vệ sinh dịch tễ TƯ về việc sử dụng vaccin MMR II của Công ty MSD. Để bạn đọc hiểu rõ hơn về những thông tin liên quan đến vaccin này, báo SK&ĐS xin đăng tải nội dung của công văn

Kính gửi: Cục Y tế Dự phòng và môi trường
                Cục Quản lý Dược

Phúc đáp Công văn số 408/ĐPMT - DT ngày 20/3/2009 của Cục Y tế Dự phòng và Môi trường và Công văn số 2654/QLD-TT ngày 23/3/2009 của Cục Quản lý Dược về việc cho biết những ảnh hưởng của việc tiêm vaccin sởi-quai bị-Rubella (MMR) của công ty MSD từ tiêm dưới da thành tiêm bắp về đáp ứng miễn dịch của cơ thể và những phản ứng sau tiêm chủng có thể xảy ra, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương có ý kiến như sau:

1. Theo khuyến cáo của Ủy ban Tư vấn về thực hành tiêm chủng (ACIP) và CDC Hoa Kỳ (trang web: http://www.cdc.gov/vaccines/vpd-vac/combo-vaccines/mmr/faqs-mmr-hcp.htm) vaccin MMR theo đề nghị của nhà sản xuất là tiêm dưới da. Tuy nhiên, việc thay thế đường tiêm dưới da thành tiêm bắp không làm ảnh hưởng đến hiệu quả bảo vệ của vaccin. Việc tiêm lại mũi tiêm vaccin MMR đã tiêm theo đường tiêm bắp là không cần thiết.

2. Trong hướng dẫn của Tổ chức Y tế Thế giới đối với vaccin sởi (Measles vaccines WHO position paper. Weekly epidemiological record 2004; 79 (No.14); 129-144): thông thường vaccin sởi được tiêm dưới da, nhưng nếu tiêm bắp thì vaccin sởi cũng vẫn có tác dụng phòng bệnh.

3. Theo nghiên cứu của nhóm tác giả Gillet Y., Habermehl P., Fiquet A., Thomas S., Eymin C., Bertrand I. và Ledesma E. đăng trên tạp chí Pediatrics 2008; 121 (Suppl.2): S 164-S164 (Immunogenicity and Safety of concomitant administration of measles-mumps-Rubella vaccine and varicella vaccine by the intramuscular or subcutancous route): dùng tiêm bắp đối với vaccin MMR tạo miễn dịch tương đương và ít có phản ứng hơn với đường tiêm dưới da.

4. Cuốn “The Australian Immunisation Hanbook” 9th Edition, 2008, trang 39-41 cũng nói: vaccin MMR có thể dùng theo đường tiêm bắp hoặc đường tiêm dưới da.

5. Hiện chưa có báo cáo nào về các phản ứng sau tiêm chủng tăng cao hơn khi sử dụng vaccin MMR theo đường tiêm bắp so với đường tiêm dưới da.

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương xin báo cáo quý Cục để tổng hợp báo cáo lãnh đạo Bộ.

Xin trân trọng cảm ơn!
 
                                                                                                                                          
Viện trưởng
Nguyễn Trần Hiển
(đã ký)

(*) Đầu đề do toà soạn đặt

Tin chân bài
Tin liên quan
Bình luận
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem thêm