DÒNG SỰ KIỆN

Đường dây nóng:

1900 90 95 duongdaynongyte@gmail.com
0942592738 bandientuskds@gmail.com
Đề xuất hai phương án về đấu giá nợ xấu và ngăn chặn tình trạng “quân xanh, quân đỏ” trong đấu giá tài sản
Trần Lâm - Anh Tuấn - 22:40 24/10/2016 GMT+7
Suckhoedoisong.vn - Sáng 24/10, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV, Quốc hội nghe Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo tiếp thu, chỉnh lý, giải trình dự án Luật đấu giá tài sản.

Ngày 24/10, Quốc hội làm việc tại hội trường để nghe trình bày Báo cáo tiếp thu, chỉnh lý, giải trình dự án Luật đấu giá tài sản, các đại biểu tiến hành thảo luận tại Hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau về luật này.

Đề xuất hai phương án về đấu giá nợ xấu

Dự thảo Luật đấu giá tài sản đã được tiếp thu, chỉnh lý, trên cơ sở ý kiến của các đại biểu Quốc hội, gồm 8 Chương và 81 Điều, quy định về nguyên tắc, trình tự, thủ tục đấu giá tài sản, đấu giá viên, tổ chức đấu giá tài sản, thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản, xử lý vi phạm, hủy kết quả đấu giá tài sản, bồi thường thiệt hại và quản lý nhà nước về đấu giá tài sản.

Về đấu giá đối với chứng khoán, có ý kiến đề nghị cân nhắc phạm vi điều chỉnh của Luật đấu giá tài sản đối với chứng khoán và tài sản nhà nước ở nước ngoài để bảo đảm tính chặt chẽ, thống nhất; đề nghị bổ sung điều chỉnh Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản khi chưa tiến hành chuyển đổi sang mô hình doanh nghiệp.

UBTV Quốc hội cho rằng, việc đấu giá chứng khoán hiện nay được quy định ở nhiều văn bản quy phạm pháp luật như luật chứng khoán; luật doanh nghiệp; luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp và các nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành luật. Việc đấu giá chứng khoán được tiến hành theo cách thức khác biệt hoàn toàn so với niêm yết tài sản thông thường; trình tự, thủ tục đấu giá nghiêm ngặt, phải có tổ chức bảo lãnh phát hành; số lượng người tham gia có thể lên đến hàng nghìn người, hàng triệu chứng khoán có thể được giao dịch cùng một lúc. Hơn nữa, việc đấu giá chứng khoán hoàn toàn được thực hiện trên sàn giao dịch điện tử hiện đại, thực hiện phiên khớp lệnh liên tục, đòi hỏi yêu cầu cơ sở hạ tầng và chuyên môn kỹ thuật cao mà điều kiện về cơ sở vật chất và trang thiết bị của các tổ chức đấu giá tài sản thông thường không thể đáp ứng được. Do vậy, việc dự thảo Luật đấu giá tài sản quy định việc đấu giá đối với chứng khoán được thực hiện theo quy định của pháp luật về chứng khoán là phù hợp.

Về đấu giá nợ xấu và tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu, nhiều ý kiến đề nghị bổ sung quy định về đấu giá nợ xấu và tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) và của các công ty quản lý tài sản khác. Một số ý kiến đề nghị không quy định về đấu giá nợ xấu và tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu của VAMC trong dự án Luật. Ý kiến khác cho rằng việc quy định xử lý nợ xấu tại dự án Luật là không phù hợp, không đảm bảo linh hoạt và đề nghị giao Chính phủ quy định về vấn đề xử lý nợ xấu và tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu.

Do vấn đề này còn có các loại ý kiến khác nhau, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin đề xuất 2 phương án như sau để xin ý kiến các vị đại biểu Quốc hội:

Phương án 1: Tại khoản 9 Điều 4 của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp đã sử dụng cụm từ “tổ chức mà Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ do Chính phủ thành lập để xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng Việt Nam” để sử dụng cho VAMC. Do vậy, xin sử dụng cụm từ này để tiếp thu bổ sung mục 3 gồm 2 điều về đấu giá nợ xấu và tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu tại Chương IV. Đồng thời, bổ sung tại một số điều, khoản quy định chung trong Luật như khoản 2 Điều 2 về đối tượng áp dụng, điểm o khoản 1 Điều 3 về tài sản đấu giá...

Phương án 2: Không quy định về việc đấu giá nợ xấu và tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu cũng như các quyền, nghĩa vụ liên quan đến đấu giá nợ xấu và tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu tại dự án Luật này để đảm bảo cơ chế thị trường và nguyên tắc đấu giá theo quy định của Luật này. Sau đó, sẽ đề nghị Chính phủ sửa đổi Nghị định số 53/2013/NĐ-CP theo tinh thần của Luật này nhằm tránh các hệ lụy pháp lý về mặt tài chính sau khi xử lý nợ và đảm bảo tính phổ quát của Luật.

Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo tiếp thu, chỉnh lý, giải trình dự án Luật đấu giá tài sản

Có chế tài để ngăn chặn tình trạng “quân xanh, quân đỏ” trong đấu giá tài sản

Việc ngăn chặn tình trạng “quân xanh, quân đỏ” trong đấu giá tài sản nhằm tránh gây thất thoát cho ngân sách nhà nước, xử lý trách nhiệm những trường hợp tham gia đấu giá có hành vi vi phạm, người trúng đấu giá không nhận được tài sản.

Dự thảo Luật cũng nghiêm cấm cản trở, gây khó khăn cho người tham gia đấu giá trong việc mua hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, đăng ký tham gia đấu giá, tham gia cuộc đấu giá, giao, nhận tài sản đấu giá; nghiêm cấm nhận bất kỳ một khoản tiền, tài sản hoặc lợi ích nào từ người có tài sản đấu giá ngoài thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá theo quy định của pháp luật, chi phí dịch vụ khác liên quan đến tài sản đấu giá theo thỏa thuận.

Đối với người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, cá nhân, tổ chức khác nghiêm cấm cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký tham gia đấu giá, tham gia cuộc đấu giá; cấm thông đồng, móc nối với đấu giá viên, tổ chức đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan để dìm giá, làm sai lệch kết quả đấu giá; nghiêm cấm cản trở hoạt động đấu giá tài sản;

Luật cũng nêu rõ cấm gây rối, mất trật tự tại cuộc đấu giá; nghiêm cấm đe dọa, cưỡng ép đấu giá viên, người tham gia đấu giá khác nhằm làm sai lệch kết quả đấu giá.

UBTV Quốc hội chỉnh lý quy định tại Chương III, Chương IV và Chương VI theo hướng quy định chặt chẽ hơn trình tự, thủ tục đấu giá tài sản, tách bạch những vấn đề liên quan đến trước và sau khi tổ chức cuộc đấu giá như niêm yết việc đấu giá tài sản, đăng ký tham gia đấu giá, xác định giá khởi điểm, xử lý tiền đặt trước và chuyển quyền sở hữu tài sản...; bổ sung tại khoản 4 Điều 72 quy định hủy kết quả đấu giá tài sản theo quyết định của người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong trường hợp đấu giá tài sản thuộc sở hữu Nhà nước khi có căn cứ về hành vi vi phạm trong quá trình tổ chức đấu giá tài sản. Đồng thời, bổ sung các quy định tại Điều 8 về các hành vi bị nghiêm cấm đối với đấu giá viên, tổ chức đấu giá tài sản, Hội đồng đấu giá tài sản, người tham gia đấu giá, cá nhân, tổ chức có liên quan làm cơ sở áp dụng chế tài xử lý mạnh mẽ hơn đối với các hành vi vi phạm trong hoạt động đấu giá tài sản.

Ngay sau khi nghe Báo cáo tiếp thu, chỉnh lý, giải trình dự án Luật đấu giá tài sản, các đại biểu tiến hành thảo luận tại Hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật này.

Trần Lâm - Anh Tuấn

Tin liên quan
Sáng nay, khai mạc kỳ họp thứ nhất Quốc hội khoá XIV
Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khoá XIV sẽ dành 6 ngày để xem xét, quyết định về công tác nhân sự cấp cao của Nhà nước với việc bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ.
Kiện toàn nhân sự cấp cao của Quốc hội khóa XIV
SKĐS - Tiếp tục chương trình làm việc Kỳ họp thứ nhất Quốc hội (QH) Khóa XIV, ngày 21/7, dưới sự điều hành của Chủ tịch QH khóa XIII Nguyễn Thị Kim Ngân, QH đã thảo luận, thông qua Nghị quyết về số Phó Chủ tịch QH, số Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH); nghe Tờ trình về dự kiến nhân sự để QH bầu Chủ tịch QH, Phó Chủ tịch QH, Ủy viên UBTVQH khóa XIV.
Chủ tịch Quốc hội khóa XIV Nguyễn Thị Kim Ngân tuyên thệ trước Quốc hội
SKĐS - Sáng 22/7, nữ Chủ tịch Quốc hội đầu tiên của Việt Nam Nguyễn Thị Kim Ngân đã tái đắc cử chức vụ Chủ tịch Quốc hội với đa số phiếu tán thành. Đây là lần thứ 2 trong vòng 4 tháng, bà Ngân được bầu làm người lãnh đạo cao nhất của Quốc hội. Ngay sau đó, Chủ tịch Quốc hội khóa XIV đã tuyên thệ trước Quốc hội.
Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV: Gắn phát triển kinh tế với đảm bảo an sinh xã hội
SKĐS - Sáng 20/10, Kỳ họp thứ 2, Quốc hội (QH) khóa XIV đã khai mạc trọng thể tại Hội trường Diên Hồng - Nhà Quốc hội.
Tin chân bài
Bình luận
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem thêm