Đất không giấy tờ được xem xét cấp sổ đỏ từ 1/7/2014

Chính phủ vừa ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai, theo đó đất không giấy tờ được xem xét cấp sổ đỏ từ 1/7/2014

Chính phủ vừa ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai, theo đó  đất không giấy tờ được xem xét cấp sổ đỏ từ 1/7/2014.

Theo đó, Điều 20 quy định về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền trên đất (sổ đỏ) cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất mà không có giấy tờ và không vi phạm pháp luật đất đai.

Cụ thể, đối với hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất có nhà ở, công trình xây dựng từ trước ngày 15/10/1993, nay được UBND cấp xã (nơi có đất) xác nhận không có tranh chấp. Bên cạnh đó, việc sử dụng đất ở thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp sổ đỏ phù hợp với quy hoạch hoặc không phù hợp với quy hoạch nhưng đã sử dụng đất trước thời điểm quy hoạch, hoặc sử dụng đất tại nơi chưa có quy hoạch thì được công nhận quyền sử dụng đất.

Tương tự, các trường hợp đất không có giấy tờ nhưng được sử dụng từ 15/10/1993 tới trước ngày 1/7/2004 cũng sẽ được xem xét cấp sổ đỏ công nhận quyền sử dụng đất.

Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ổn định vào mục đích thuộc nhóm đất nông nghiệp từ trước ngày 1/7/2004, nay được UBND cấp xã xác nhận là đất không có tranh chấp thì được cấp sổ đỏ theo hình thức Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất hoặc theo hình thức thuê đất….

Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trong các trường hợp trên nhưng không đủ điều kiện được cấp sổ đỏ thì tạm thời sử dụng đất theo hiện trạng cho đến khi Nhà nước thu hồi đất và phải kê khai đăng ký đất đai theo quy định.

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2014.

 

 

(Theo Tri thức trẻ)

Loading...
Bình luận

Gửi bài viết cho tòa soạn qua email: bandientuskds@gmail.com

ĐỌC NHIỀU NHẤT