Đảng ủy cơ quan Bộ Y tế: Tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết TW 9

Ngày 9/6, tại Bộ Y tế, Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan Bộ Y tế đã tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết TW 9
Ngày 9/6, tại Bộ Y tế, Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan Bộ Y tế đã tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết TW 9 "Về một số nhiệm vụ, giải pháp lớn nhằm tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ X của Đảng"; Kết luận "Về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chiến lược cán bộ từ nay đến năm 2020" và đánh giá kết quả 2 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị TW 3 (Khóa X) về "tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí" trong toàn thể Đảng bộ cơ quan Bộ Y tế. Hội nghị nhằm quán triệt sâu sắc trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động ở các đơn vị trong cơ quan Bộ Y tế về ý nghĩa, tầm quan trọng, những nội dung cơ bản trong Nghị quyết và Kết luận Hội nghị TW 9; làm tốt công tác tuyên truyền trong xã hội, thể hiện quyết tâm cao trong thực hiện, tạo sự thống nhất cao trong Đảng, sự đồng thuận để thực hiện thắng lợi Nghị quyết...
 
T.B
Bạn quan tâm
Loading...
Bình luận

Gửi bài viết cho tòa soạn qua email: bandientuskds@gmail.com

ĐẶT CÂU HỎI & NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ TỪ CHUYÊN GIA
ĐỌC NHIỀU NHẤT