DÒNG SỰ KIỆN

Đường dây nóng:

1900 90 95 duongdaynongyte@gmail.com
0901727659 bandientuskds@gmail.com
Công bố kết luận thanh tra tại BVĐK TƯ Cần Thơ
11:54 16/05/2013 GMT+7
Bộ Y tế vừa có kết luận thanh tra số 342/KL-BYT kết luận nội dung tố cáo đối với một số sai phạm của ông Đặng Quang Tâm, Giám đốc Bệnh viện đa khoa TW Cần Thơ.

Bộ Y tế vừa có kết luận thanh tra số 342/KL-BYT kết luận nội dung tố cáo đối với một số sai phạm của ông Đặng Quang Tâm, Giám đốc Bệnh viện đa khoa TW Cần Thơ.

Trước đó, ngày 7/12/2012, Bộ Y tế đã có Quyết định số 4864/QĐ-BYT về việc thành lập Đoàn Thanh tra tiến hành xác minh nội dung tố cáo của công dân đối với một số sai phạm của ông Đặng Quang Tâm.

Theo kết luận này, Thanh tra Bộ Y tế đã tiến hành xác minh về 8 nội dung tố cáo đối với ông Đặng Quang Tâm và có kết luận như sau:

Ở nội dung tố cáo thứ nhất, theo một số báo phản ánh, năm 2009 bệnh viện tổ chức đấu thầu thuốc, hóa chất, vật tư tiêu hao trị giá bạc tỷ nhưng chỉ có một nhà thầu tham gia, doanh nghiệp có điểm tổng hợp cao trong tiêu chí tham gia thầu bị loại khỏi danh sách trúng thầu, còn doanh nghiệp có điểm tổng hợp thấp, giá cao lại trúng thầu.
 
Sau khi xem xét hồ sơ của BVĐKTW Cần Thơ cung cấp, đoàn thanh tra đã kiểm tra, làm việc với các tổ xét thầu, kết quả như sau:

Về việc tố cáo vụ “đấu thầu chỉ với một nhà thầu”, căn cứ biên bản mở thầu ngày 16/4/2009 của BV ĐK TW Cần Thơ ở gói số 3 có 33 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu, gói số 7 có 15 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu. Theo Biên bản tổng hợp kết quả đánh giá pháp lý Hồ sơ dự thầu của Hội đồng chuyên gia đấu thầu: Gói 7 có hai nhà thầu bị loại. Căn cứ theo Quy định tại Mục 3, Điều 57 của nghị định Số: 111/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Thủ tướng Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật xây dựng: “Trường hợp tại thời điểm đóng thầu có ít hơn 3 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu thì bên mời thầu phải báo cáo ngay về quá trình đấu thầu cho người quyết định đầu tư hoặc người được uỷ quyền xem xét…". Tuy nhiên, Tại thời điểm đóng thầu đối với gói thầu số 3 và số 7 của Bệnh viện đều có trên 3 nhà thầu nộp hồ sơ tham dự.

Về việc tố cáo: “doanh nhiệp có điểm tổng hợp cao trong tiêu chí tham gia thầu bị loại khỏi danh sách trúng thầu, còn doanh nghiệp có điểm tổng hợp thấp, giá cao lại trúng thầu, cụ thể: Hội đồng thầu đánh rớt các đơn vị có điểm tổng hợp cao (có xét yếu tố kỹ thuật và tài chính của doanh nghiệp tham gia đấu thầu), các doanh nghiệp có điểm tổng hợp thấp hơn lại trúng thầu, ví dụ như ở các mặt hàng: VT072 (Dây 3 chia), VT 195 (Sonde Foley 2N (14 – 24F)), VT 134 (Kim luồn tĩnh mạch 18F)”:

Căn cứ tài liệu của Bệnh viện cung cấp, sự việc nêu trên là đúng. Hồ sơ mời thầu ghi rõ “Nhà thầu đạt điểm tổng hợp cao nhất sẽ được kiến nghị trúng thầu”, tuy nhiên có một số mặt hàng Bệnh viện đã lấy Công ty trúng thầu không phải là Công ty có điểm tổng hợp cao nhất, cụ thể là:

- Mặt hàng VT 072 (Dây 3 chia): Có 12 Công ty dự thầu, Công ty Nguyễn Lâm trúng thầu với điểm tổng hợp là 8,59 điểm thấp hơn điểm tổng hợp của Công ty TNHH Dược phẩm Vĩnh Tâm có điểm tổng hợp cao nhất là 12,5 điểm và Bệnh viện đã loại Công ty TNHH Dược phẩm Vĩnh Tâm với lý do “Lựa chọn theo quyết định của Hội đồng”.

- Mặt hàng VT 134 (Kim luồn tĩnh mạch 18F): Có 07 C«ng ty dự thầu, Công ty Lam Sơn trúng thầu với điểm tổng hợp là 16,39 điểm thấp hơn điểm tổng hợp của Công ty TNHH TTBYT Oanh Thy có điểm tổng hợp cao nhất là 23,1 điểm và Bệnh viện đã loại Công ty TNHH TTBYT Oanh Thy với lý do “không đúng yêu cầu kỹ thuật” nhưng trong khi đó khi xét điểm kỹ thuật họ vẫn đạt 95 điểm.

- Mặt hàng VT 195 (Sonde Foley 2N (14 – 24F)): Có 08 C«ng ty dự thầu, Công ty TNHH XNK TM Hoàng Lộc M.E trúng thầu thầu với điểm tổng hợp là 14,1 điểm thấp hơn Công ty có điểm tổng hợp cao nhất là Cửa hàng kinh doanh TTBY nha khoa Việt Tiến (23,4 điểm) và Bệnh viện đã loại Cửa hàng kinh doanh TTBY nha khoa Việt Tiến với lý do “ Lựa chọn theo quyết định của Hội đồng”.

Tuy nhiên theo giải trình của Bệnh viện việc lựa chọn các mặt hàng này do hội đồng xét thầu của bệnh viện (gồm 42 người) đã thống nhất lựa chọn vì lý do “không đạt yêu cầu kỹ thuật” hoặc “lựa chọn theo quyết định của Hội đồng”, như mặt hàng: VT072: Dây 3 chia, không chọn Công ty Vĩnh Tâm vì hàng mẫu chất lượng không tốt qua kinh nghiệm sử dụng dễ bị rò rỉ dịch truyền ra ngoài khi đã cố định kim; mặt hàng VT134: kim luồn tĩnh mạch số 18F, Công ty Oanh Thy chào kim luồn ngắn hơn yêu cầu của Hồ sơ mời thầu, rất dễ bị tuột khi cố định; mặt hàng VT195: Sonde Foley 2N(14-24F): không chọn Công ty Việt Tiến vì chất lượng rất dễ bị đứt kẹt trong bàng quang khi rút sonde.

Về việc tố cáo: “Gói 7: Hoá chất, vật tư xét nghiệm. Trong số trên chỉ có hơn 20 sản phẩm có hai doanh nghiệp tham gia, hầu hết sản phẩm còn lại chỉ có một doanh nghiệp tham gia đấu thầu và nghiễm nhiên... trúng thầu. Ở những lô thầu này, phần lớn giá trúng thầu y chang với giá mời thầu, ví dụ: XN0510, XN0989, XN0991, XN0375, XN0385. Thậm chí, một số sản phẩm còn được ký với giá cao hơn giá mời thầu như Công ty Dược phẩm trung ương 2 chi nhánh Cần Thơ trúng thầu với ba sản phẩm hóa chất xét nghiệm, trong đó có sản phẩm mã số XN0015 giá mời thầu 450.000 đồng/lít nhưng giá trúng thầu là... 480.831 đồng/lít”.

Đối với gói thầu số 7: Có 15 Công ty tham dự thầu, sau khi xét pháp lý có 2 Công ty bị loại, và có 29 mặt hàng là có trên 01 nhà thầu tham gia, còn lại các mặt hàng khác chỉ có một nhà thầu tham dự và có nhiều mặt hàng có giá trúng thầu bằng với giá kế hoạch.

Mặt hàng XN0015 giá mời thầu 450.000 đồng/lít nhưng giá trúng thầu là 480.831 đồng/lít, là đúng và bệnh viện có giải trình là giá không vượt quá 10% nên hội đồng đồng ý cho trúng thầu.

Theo Quyết định phê duyệt Kế hoạch đấu thầu của Bộ Y tế, gói số 7 “Hóa chất xét nghiệm” mua 1.026 danh mục hóa chất, vật tư xét nghiệm với tổng trị giá gói thầu là 92.831.314.231 đồng, khi đánh giá xét chọn thầu Bệnh viện chỉ lựa chọn được 894 danh mục. Một số mặt hàng vượt đơn giá giá kế hoạch được Bộ Y tế phê duyệt. Tuy nhiên, tống giá trị trúng thầu là 51.168.658.500 đồng, thấp hơn giá gói thầu đã được Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt tại Quyết định số 838/QĐ-BYT ngày 12/3/2009. Theo Quy định tại Mục 4, Điều 57 của nghị định Số: 111/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Thủ tướng Chính phủ: “Trường hợp hồ sơ mời thầu cho phép nhà thầu chào cho một hoặc nhiều phần riêng biệt của gói thầu thì việc đánh giá hồ sơ dự thầu và xét duyệt trúng thầu sẽ được thực hiện theo từng phần nhưng bảo đảm giá trúng thầu của gói thầu không vượt giá gói thầu được duyệt ». Việc thay đổi, điều chỉnh nội dung gói thầu trong kế hoạch đấu thầu đã được phê duyệt cần được báo cáo Bộ Y tế. Tuy nhiên, Bệnh viện đã có thiếu sót không thực hiện nội dung này, cần nghiêm túc rút kinh nghiệm để công tác đấu thầu tuân thủ đúng quy định.

Khoản 3, điều 29, Luật đấu thầu số 61/2005/QH 11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội ban hành quy định về đấu thầu như sau: Đối với các hồ sơ dự thầu đã vượt qua đánh giá về mặt kỹ thuật thì căn cứ vào chi phí trên cùng một mặt bằng về kỹ thuật, tài chính, thương mại để so sánh, xếp hạng. Hồ sơ dự thầu của nhà thầu có chi phí thấp nhất trên cùng một mặt bằng được xếp thứ nhất.

Ở phần nội dung này, Theo giải trình của bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ có ghi: “Theo chúng tôi, báo cáo của sự việc này là có một vài trường hợp rất đặc biệt, số lượng rất ít, đã được hội đồng thầu, hội đồng thuốc và điều trị quyết định chọn vì sự an toàn của bệnh nhân chưa đúng với quy định thầu.”

“...Các thành viên hội đồng thầu chưa nắm hết các quy định của pháp luật hiện hành về đấu thầu (vì hầu hết là những bác sĩ, dược sĩ làm công tác lâm sàng, lần đầu tiên tham gia xét thầu), tin tưởng vào tư vấn của bộ phận tài chính và mong muốn có được sản phẩm tốt nhất để phục vụ người bệnh nên đã sơ xuất khi xét cho sản phẩm đó trúng thầu. Chúng tôi khẳng định không có và không thể có bất cứ hiện tượng tiêu cực nào trong vấn đề này”

Theo chức năng, nhiệm vụ được giao đoàn thanh tra không kết luận vấn đề có hay không tiêu cực trong đấu thầu của Bệnh viện. Nội dung này thuộc thẩm quyền của cơ quan điều tra.

Như vậy: Việc thay đổi, điều chỉnh nội dung gói thầu trong kế hoạch đấu thầu đã được phê duyệt cần được báo cáo Lãnh đạo Bộ Y tế xin ý kiến chỉ đạo giải quyết nhưng Bệnh viện đa khoa TW Cần Thơ đã không thực hiện nội dung này và Hội đồng xét thầu thực hiện một số nội dung xét thầu theo ý kiến của các thành viên Hội đồng chứ không phải xét thầu theo quy định của Pháp Luật nên không thực hiện đúng theo quy định của Pháp luật.  

Kết luận nội dung tố cáo 1, kết luận thanh tra cho biết: Nội dung này tố cáo có đúng, có sai. Tố cáo đúng vì việc thay đổi, điều chỉnh nội dung gói thầu trong kế hoạch đấu thầu đã được phê duyệt cần được báo cáo Lãnh đạo Bộ Y tế xin ý kiến chỉ đạo giải quyết nhưng Bệnh viện đa khoa TW Cần Thơ đã không thực hiện nội dung này và Hội đồng xét thầu thực hiện một số nội dung xét cho trúng thầu theo ý kiến của các thành viên Hội đồng chứ không phải xét thầu theo quy định của Pháp Luật. Tố cáo sai vì căn cứ vào Biên bản mở thầu ngày 16/4/2009 của Bệnh viện đa khoa TW Cần Thơ thì không có gói thầu nào chỉ có một nhà thầu tham gia.

Ở nội dung tố cáo thứ 2: Vụ qua mặt Bộ Y tế, kho bạc Nhà nước để mua sắm trực tiếp gần 70 tỷ đồng từ ngân sách và nguồn thu viện phí, gồm thuốc, vật tư tiêu hao, hoá chất. Đây là hành động coi thường luật pháp (vi phạm luật đấu thầu), phớt lờ những quy định của Bộ Y tế về công tác đấu thầu. Trên thực tế, việc mua sắm trực tiếp một lượng hàng hoá có giá trị lớn không qua đấu thầu là một hình thức chỉ định thầu biến tướng để lách luật của ông Đặng Quang Tâm.

Thanh tra Bộ Y tế kết luận nội dung tố cáo này là đúng vì Bệnh viện đa khoa TW Cần Thơ đã không thực hiện đúng quy định về việc mua sắm hàng hóa theo Luật đấu thầu và Thông tư liên tịch số 10/2007/TTLT-BYT-BTC. Bệnh viện đa khoa TW Cần Thơ đã thực hiện việc mua sắm trực tiếp các mặt hàng thuốc, hoá chất, và vật tư tiêu hao tổng trị giá là 69.687.778.264 đồng (Sáu mươi chín tỷ sáu trăm tám mươi bảy triệu bẩy trăm bẩy mươi tám nghìn hai trăm sáu mươi tư đồng) khi chưa xin phép và chưa được Bộ Y tế phê duyệt kế hoạch đấu thầu.

Nội dung tố cáo thứ 3: Vụ loạn đấu thầu ở Bệnh viện đa khoa TW Cần Thơ năm 2012 phản ánh rõ vụ việc ngày 24 và 25/8/2011 ông Đặng Quang Tâm ký 2 quyết định cùng số về việc phê duyệt kết quả đấu thầu rộng rãi năm 2011 của bệnh viện, 2 quyết định này cùng số, cùng nội dung nhưng số tiền chênh nhau 120 tỷ? Đây là việc làm cố tình gian lận hay “nhầm lẫn” như ông Tâm giải thích? Ngoài ra, trong vụ việc này có nhiều loại thuốc cùng hoạt chất, cùng xuất xứ, cùng biệt dược thế nhưng thuốc có giá mời thầu thấp cũng trúng, giá mời thầu cao cũng trúng. Vì sao?

Về nội dung này, theo giải trình của bệnh viện ngày 28/2/2013 có ghi: “Chúng tôi đồng ý là Giám đốc bệnh viện “có ký ban hành 2 Quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu năm 2012, cùng số nhưng chênh lệch 120 tỷ” nhưng không hề có “vụ loạn đấu thầu ở bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ năm 2012” và không hề có cố tình gian lận 120 tỷ, chỉ có việc chúng tôi đã có một số sơ xuất về thủ tục hành chính khi phát hành quyết định mà không ghi rõ quyết định “tạm thời” và quyết định “ chính thức”

Qua xác minh, Thanh tra Bộ Y tế kết luận nội dung tố cáo này là đúng vì: ông Đặng Quang Tâm ký 3 quyết định cùng số về việc phê duyệt kết quả đấu thầu rộng rãi năm 2011 nhưng số tiền chênh nhau 120 tỷ. Ngoài ra trong việc đấu thầu thuốc năm 2011 của Bệnh viện đa khoa TW Cần Thơ nhiều loại thuốc cùng hoạt chất, cùng xuất xứ cùng biệt dược thế nhưng thuốc có giá mời thầu thấp cũng trúng, giá mời thầu cao cũng trúng. Như vậy Hội đồng xét thầu của Bệnh viện đa khoa TW Cần Thơ đã không thực hiện xét thầu theo đúng quy định của Pháp luật.

Nội dung tố cáo thứ 4: Việc cố tình cho trúng thầu mặt hàng thuốc Harxone chưa có số đăng ký và chưa có trong danh mục thuốc của Bộ Y tế là vi phạm nghiêm trọng Luật đấu thầu và nó cũng thể hiện hành động thông thầu của ông Đặng Quang Tâm. Vì Giấy phép lưu hành tên thuốc, số đăng ký là tiêu chí bắt buộc và nhất thiết phải có mới được tham gia xét thầu, nhưng mặt hàng Harxone khi chưa có giấy phép lưu hành vẫn đưa vào đấu thầu và được trúng thầu.

Theo giải trình của bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ và kết luận số 813/TB-BYT ngày 5/10/2011 của Chánh thanh tra Bộ Y tế có ghi: Việc đổi tên thuốc Mesutyl 2g thành Harson 2g của công ty đứng tên uỷ quyền đăng ký phù hợp với quy định hiện hành về đăng ký thuốc. Bệnh viện mua mặt hàng thuốc Harson 2g tên cũ là Mesutyl 2g, mặt hàng thuốc này dự thầu đạt yêu cầu về kỹ thuật, có giá dự thầu thấp nhất nên đã được xem xét trúng thầu. Tuy nhiên mua mặt hàng thuốc này cần phải đưa ra Hội đồng đấu thầu thuốc năm 2009 trước khi Chủ tịch Hội đồng đấu thầu thuốc đồng ý cho phép nhà thầu trúng thầu trước khi có văn bản bổ sung cho phép đổi tên của Cục Quản lý Dược theo kiến nghị của tổ chuyên gia xét thầu.”

Như vậy nội dung tố cáo này là đúng vì: Mặt hàng thuốc Harxone tại thời điểm tham gia dự thầu chưa được đổi tên và chưa được Cục quản lý Dược Bộ Y tế cấp giấy phép lưu hành sản phẩm. Bệnh viện đa khoa TW Cần Thơ xét cho trúng thầu mặt hàng thuốc Harxone không đúng qui định của pháp luật.

Ở nội dung tố cáo thứ 5: Vụ đấu thầu đồ gỗ Giám đốc Đặng Quang Tâm móc ngoặc với nhà thầu “biến gỗ xoan đào thành ra ván ép” có nghĩa bệnh viện phải trả tiền theo giá gỗ xoan đào nhưng khi Công ty giao hàng thì toàn bộ các tủ đựng tài liệu của Bệnh viện toàn là gỗ ván ép. Ông Đặng Quang Tâm “lặng lẽ” đồng ý cho nhận, có phải vì đã có sự “thoả thuận” giữa giám đốc và công ty cung cấp thiết bị. Vụ việc này làm thất thoát của Nhà nước hàng trăm triệu đồng.

Theo kết luận thanh tra, các nội dung này thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan điều tra, đoàn thanh tra không đủ cơ sở và không có chức năng, nhiệm vụ để xác định được nội dung tố cáo.

Nội dung tố cáo thứ 6: Việc bác sỹ chuyên khoa 2 duy nhất về tim mạch ở Bệnh viện lại bố trí đi làm việc như một văn thư ở phòng chỉ đạo tuyến gây nhiều bức xúc, rất nhiều bài báo phản ánh, ông Tâm không những không sửa sai mà còn tìm cách trù dập bác sỹ này nhiều hơn.

Qua tiến hành xác minh, đoàn thanh tra kết luận nội dung tố cáo này là sai và không đúng với thực tế vì: Bác sĩ Võ Thị Mỹ Hoàng đã cung cấp cho người tố cáo không chi tiết những tình tiết có liên quan và người tố cáo cũng không hiểu hết về chuyên môn sâu của ngành y tế.

Nội dung tố cáo thứ 7: Việc ông Đặng Quang Tâm dấu giếm ban Giám đốc,làm 2 quyết định mập mờ, một quyết định có số, một quyết định không có số tiếp nhận bác sỹ Nguyễn Minh Tấn là anh vợ của ông Tâm bị kỷ luật ở Bệnh viện tuyến dưới, được vào biên chế và cử đi học chuyên khoa 2 thuộc chương trình hỗ trợ y tế Đồng Bằng Sông Cửu Long mà theo lời ông Tâm đó là “tăng cường cán bộ cho khoa tim mạch”. Trong khi nhiều bác sỹ đã làm việc lâu năm vẫn chưa được đi học chuyên khoa 2? Cũng giống như việc “nhầm lẫn” ở 2 quyết định đấu thầu nêu trên, trong vụ cử anh vợ đi học ông Tâm cũng dùng thủ đoạn ký 2 quyết định cử đi học một lưu bệnh viện, một quyết định giao cho anh vợ để nộp nhà trường, qua đó cho thấy ông Tâm là một người không trung thực.

Nội dung tố cáo này cũng được đoàn thanh tra xác định là sai, chưa đúng thực chất của vấn đề. Sau khi tập hợp các chứng cứ, Đoàn thanh tra nhận định: Thực chất Ông Đặng Quang Tâm có họp trong Ban giám đốc và có nêu vấn đề cử bác sỹ Nguyễn Minh Tấn đi học chuyên khoa 2 hệ nội tổng quát. Tuy không dấu giếm nhưng lộ trình về việc tiếp nhận, ký hợp đồng lao động và làm quyết định cử đi học, công văn gửi Ban quản lý dự án Hỗ trợ Y tế Đồng bằng Sông Cửu Long của Bệnh viện thì hai ông Phó giám đốc Bệnh viện đều không được bàn bạc và biết cụ thể. Ông Tâm có ký 1 quyết định có cùng nội dung, cùng số cử Bs Nguyễn Minh Tấn đi học nhưng do sơ xuất của phòng Tổ chức Cán bộ chỉ ghi số quyết định vào 1 bản, còn 2 bản không ghi số. Quyết định này là quyết định cử Bs. Tấn đi học chuyên khoa 2 tại trường Đại học Y dược Cần Thơ chứ không phải quyết định tiếp nhận bác sỹ Tấn vào biên chế của Bệnh viện.

Với nội dung ông Đặng Quang Tâm ký Quyết định số 382/QĐ-BV ngày 16/9/2009 của Bệnh viện ĐKTW Cần Thơ cử bác sỹ Nguyễn Minh Tấn đi học chuyên khoa 2 ngành Nội 2 năm kể từ ngày 21/9/2009 hệ tập trung, người tố cáo nêu là bác sỹ Nguyễn Minh Tấn vào biên chế được cử đi học. Trên thực tế khi bác sỹ Nguyễn Minh Tấn được cử đi học chưa được là cán bộ hợp đồng của Bệnh viện. Bệnh viện ký hợp đồng lao động với bác sỹ Nguyễn Minh Tấn ngày 6/11/2009

(khi Bs Tấn đã đi học được 50 ngày…???. thì Bệnh viện đa khoa TW Cần Thơ mới ký Hợp đồng lao động với Bs Tấn).

Cùng nội dung này người tố cáo nêu: (...Bác sỹ Nguyễn Minh Tấn được cử đi học chuyên khoa 2 thuộc chương trình Hỗ trợ Y tế đồng bằng Sông Cửu Long mà theo lời ông Tâm đó là “tăng cường cán bộ cho khoa Tim mạch”…). Về nội dung này, trong quyết định 382/QĐ-BV ngày 16/9/2009 của Bệnh viện ĐKTW Cần Thơ do ông Đặng Quang Tâm ký cử bác sỹ Nguyễn Minh Tấn đi học tại điều 2 có ghi: Chi phí học tập chuyên khoa cấp 2 do cá nhân tự  lo. Tuy nhiên Giám đốc Bệnh viện ĐKTW Cần Thơ - Giám đốc BQL dự án Hỗ trợ Y tế Đồng bằng sông Cửu Long Bệnh viện ĐKTW Cần Thơ lại có công văn số: 57/QBLDA-BC ngày 21/9/2009 về việc danh sách học viên sau đại học năm 2009 gửi BQLDA TW danh sách học viên trúng tuyển sau đại học năm 2009, trong danh sách có 17 người thì bác sỹ Nguyễn Minh Tấn bác sỹ Tấn ở số thứ tự số 8.

Nội dung tố cáo thứ 8: Do việc quản lý độc đoán, chuyên quyền không tôn trọng và không sử dụng những thầy thuốc giỏi có tay nghề cao, nhiều bác sỹ, thạc sỹ chuyên khoa I, chuyên khoa II lần lượt ra đi. Chỉ trong khoảng thời gian từ tháng 11 năm 2011 đến tháng 4 năm 2012 có 15 bác sỹ và 16 điều dưỡng xin nghỉ việc. Bệnh viện đa khoa TW Cần Thơ là Bệnh viện loại I của Bộ Y tế ở Đồng Bằng Sông Cửu Long đang cần nhiều y, bác sỹ có tay nghề cao thế nhưng nhiều bác sỹ giỏi không chịu nổi cách quản lý độc đoán chuyên quyền, phe cánh của ông Tâm nên đã tìm cách ra đi trong đó có nhiều bác sỹ đã gắn bó máu thịt với bệnh viện này hàng chục năm. 

Về vấn đề này, đoàn thanh tra chưa đủ cơ sở để kết luận.

Như vậy, qua xác minh, đoàn thanh tra đã kết luận có 2 nội dung tố cáo không đúng sự thật là nội dung thứ 6 và 7; 3 nội dung tố cáo là đúng thuộc nội dung tố cáo thứ 2, 3 và 4. Nội dung tố cáo thứ nhất thì có đúng có sai. Còn lại nội dung tố cáo thứ 5 và thứ 8 thì chưa đủ cơ sở để kết luận.

Tại kết luận này, đoàn thanh tra đã kiến nghị với Bộ Y tế đề nghị các Vụ, Cục, Thanh tra Bộ khi tham gia thẩm định giá kế hoạch của các mặt hàng tham gia đấu thầu cần cử những chuyên viên có năng lực, chuyên môn để tham mưu cho Lãnh đạo Bộ phê duyệt giá cho sát với giá thực tế và các mặt hàng các đơn vị trình Lãnh đạo Bộ xin phê duyệt cần xem xét và phê duyệt cho phù hợp với nhu cầu thực tế của đơn vị.

Cục quản lý Dược là đơn vị tham mưu cho Lãnh đạo Bộ trong các hoạt động liên quan đến công tác Dược, cần có bộ phận tham mưu thường xuyên, chỉ đạo các đơn vị thực hiện xây dựng danh mục: thuốc điều trị, giá cả, số lượng phù hợp với từng đơn vị.

Vụ Kế hoạch – Tài chính cần hướng dẫn các đơn vị thực hiện đấu thầu đúng theo các quy định của Pháp luật.

Vụ Tổ chức – Cán bộ cần hướng dẫn cụ thể, chi tiết cho các đơn vị về công tác tổ chức, đặc biệt là người đứng đầu các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế. Theo dõi sát việc bổ nhiệm, kiêm nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển cán bộ theo đúng quy định của Pháp luật.

Cần có những Đoàn thanh, kiểm tra về công tác đấu thầu thuốc, hóa chất, vật tư tiêu hao, trang thiết bị y tế ở các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế một cách thường xuyên, hướng dẫn thực hiện đúng qui định của Pháp luật, tránh gây thất thoát, thiệt cho Nhà nước và Nhân dân.

Đối với Bệnh viện đa khoa TW Cần Thơ, cần phát huy vai trò chỉ đạo của Đảng trong công tác quản lý và điều hành Bệnh viện; đoàn kết, thống nhất phối hợp trong mọi hoạt động quản lý và điều hành Bệnh viện; Ban Thanh tra Nhân dân cần tham gia giám sát các hoạt động của Bệnh viện theo đúng quy định của pháp luật; Phòng Tổ chức Cán bộ cần tham mưu cho lãnh đạo Bệnh viện thực hiện đúng quy trình tuyển dụng, bổ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển cán bộ, viên chức, người lao động cho đúng theo quy định hiện hành. Chấn chỉnh công tác hành chính theo đúng quy định; Phòng Tài chính Kế toán nhanh chóng thu hồi khoản tiền đã chi trả lương cho Bác sỹ Nguyễn Minh Tấn không đúng theo quy định, từ 1/11/2009 đến hết tháng 5/2010. (Thực hiện sai Điều 2 Hợp đồng lao động số 109/HĐ-BV ngày 6/11/2009 đã được ký kết giữa Giám đốc Bệnh viện đa khoa TW Cần Thơ với ông Nguyễn Minh Tấn). Đối với Hội đồng xét thầu cần kiểm điểm trách nhiệm của từng cá nhân trong việc tham mưu xét thầu không đúng theo quy định của Pháp luật. Tổ Thẩm định kết quả đấu thầu gói thầu thuốc năm 2011 kiểm điểm trách nhiệm của từng cá nhân trong việc đánh giá kết quả xét thầu sai. Đối với cá nhân Giám đốc Bệnh viện đa khoa TW Cần Thơ cần nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm người đứng đầu về việc để xảy ra những sai phạm nhiều năm trong hoạt động đấu thầu và trong công tác sử dụng, bổ nhiệm cán bộ, gây tâm lý bức xúc cho cán bộ, viên chức, người lao động, gây mất đoàn kết nội bộ trong Bệnh viện.

Đoàn thanh tra cũng kiến nghị đối với Sở Y tế thành phố Cần Thơ chỉ đạo BVĐK TP Cần Thơ thu hồi số tiền đã chi để đào tạo cho Bác sỹ Nguyễn Minh Tấn đi học chuyên khoa Cấp I hệ Nội tổng quát năm 2006-2008 tại Trường Đại học Y Dược Cần Thơ theo Nghị định số 54/2005/NĐ-CP ngày 19/4/2005 của Chính Phủ về chế độ thôi việc, chế độ bồi thường chi phí đào tạo đối với Cán bộ công chức.

Hạ Hiền

Tin liên quan
Tin chân bài
Bình luận
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem thêm