Có phải thay đổi chứng chỉ hành nghề sau ngày Luật Khám bệnh, chữa bệnh có hiệu lực?

Suckhoedoisong.vn - Người đã được Sở Y tế cấp chứng chỉ hành nghề tư nhân ngoài giờ có phải thay đổi chứng chỉ hành nghề mới kể từ ngày Luật Khám bệnh, chữa bệnh có hiệu lực hay không?

Xin cho hỏi, người đang hành nghề khám bệnh, chữa bệnh trong các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa trực thuộc Bộ Y tế đã được Sở Y tế cấp chứng chỉ hành nghề tư nhân ngoài giờ trước khi Luật Khám bệnh, chữa bệnh có hiệu lực thì có phải thay đổi chứng chỉ hành nghề mới kể từ ngày Luật Khám bệnh, chữa bệnh có hiệu lực hay không?

Nguyễn Văn Thiệp (Gia Lâm, Hà Nội)

Trả lời:

Theo quy định của Luật khám bệnh, chữa bệnh, Nghị định số 87/2011/NĐ - CP ngày 27 tháng 9 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh và Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ Y tế hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thì người đang hành nghề khám bệnh, chữa bệnh trong các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa trực thuộc Bộ Y tế đã được Sở Y tế cấp chứng chỉ hành nghề tư nhân ngoài giờ trước khi Luật Khám bệnh, chữa bệnh có hiệu lực nếu chứng chỉ hành nghề đó có giá trị sử dụng đến hoặc sau ngày Luật Khám bệnh, chữa bệnh có hiệu lực đều được tiếp tục hành nghề cho tới khi được cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh mới theo quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh nhưng không muộn hơn ngày 30 tháng 12 năm 2012.

Do đó người hành nghề không phải đổi lại chứng chỉ hành nghề mới theo quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh.

Mặt khác, theo quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh thì mọi bác sỹ, y sỹ, điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên, lương y và người có bài thuốc gia truyền hoặc có phương pháp chữa bệnh gia truyền muốn hành nghề khám bệnh, chữa bệnh ở cơ sở y tế nhà nước hoặc tư nhân đều phải có chứng chỉ hành nghề. Nghị định số 87/2011/NĐ-CP và Thông tư số 41/2011/TT-BYT cũng quy định người đang hành nghề khám bệnh, chữa bệnh trong các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa trực thuộc Bộ Y tế đều phải có chứng chỉ hành nghề (nhưng không muộn hơn ngày 31 tháng 12 năm 2013).

Do đó, nếu người đang hành nghề khám bệnh, chữa bệnh trong các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa trực thuộc Bộ Y tế muốn tiếp tục đăng ký hành nghề tư nhân ngoài giờ thì không phải tới Sở Y tế xin cấp đổi lại chứng chỉ hành nghề mới mà được quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề do Bộ Y tế cấp theo thẩm quyền để đăng ký hành nghề tư nhân ngoài giờ.

Luật gia Trần Ngọc Duy

 

 

Loading...
Bình luận

Gửi bài viết cho tòa soạn qua email: bandientuskds@gmail.com

ĐỌC NHIỀU NHẤT