Có được thừa kế theo di chúc viết tay?

Hồi còn sống, mẹ tôi đã viết tay di chúc cho tôi nhà đất và tiền tiết kiệm nhưng không có người làm chứng, không công chứng. Nay mẹ tôi đã mất, vậy di chúc viết tay của mẹ tôi có hiệu lực pháp luật không? Tôi có thể được thừa kế theo nội dung di chúc không?

Hồi còn sống, mẹ tôi đã viết tay di chúc cho tôi nhà đất và tiền tiết kiệm nhưng không có người làm chứng, không công chứng. Nay mẹ tôi đã mất, vậy di chúc viết tay của mẹ tôi có hiệu lực pháp luật không? Tôi có thể được thừa kế theo nội dung di chúc không?

Lê Hà Thanh (Thanh Miện - Hải Dương, email: thudang@gmail.com).

Trả lời:         

Theo quy định tại Điều 652 Bộ luật Dân sự 2005, di chúc được coi là hợp pháp khi đáp ứng một số các điều kiện như: Người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; không bị lừa dối, đe dọa hoặc cưỡng ép; Nội dung di chúc không trái pháp luật, đạo đức xã hội; Hình thức di chúc không trái quy định của pháp luật; Về Nội dung di chúc phải ghi rõ: Ngày, tháng, năm lập di chúc; Họ, tên và nơi cư trú của người lập di chúc; Họ, tên người được hưởng di sản; Di sản để lại và nơi có di sản..., đặc biệt phải công chứng hoặc chứng thực và có người làm chứng...

Về mặt lý luận thì di chúc của mẹ bạn có thể có hiệu lực theo pháp luật, tuy nhiên trên thực tế, để cơ quan công chứng có thể khai nhận thừa kế theo nội dung viết tay của mẹ bạn hay không thì lại gặp trở ngại vì cơ quan công chứng không thể biết và thẩm định được di chúc đó có phải do mẹ bạn tự lập và ký vào di chúc hay không nên không có cơ sở để cơ quan công chứng đánh giá di chúc đó là hợp pháp hay không nên không thực hiện được thủ tục khai nhận di sản thừa kế theo di chúc viết tay như trên. Do đó, trong trường hợp này, bạn có thể lựa chọn việc khai nhận thừa kế theo pháp luật (những người được thừa kế khác theo pháp luật từ chối hoặc tặng cho lại phần mà họ được hưởng) để đạt kết quả cuối cùng là bạn được nhận toàn bộ tài sản theo đúng ý nguyện của mẹ bạn hoặc nếu trường hợp không thống nhất được việc khai nhận thừa kế thì bạn có thể khởi kiện ra tòa yêu cầu phân chia di sản thừa kế theo di chúc và tòa án sẽ là cơ quan có thẩm quyền công nhận di chúc đó là hợp pháp hay không.       
 
XH- BĐ
Bạn quan tâm
Loading...
Bình luận
Bình luận của bạn về bài viết Có được thừa kế theo di chúc viết tay?

Gửi bài viết cho tòa soạn qua email: bandientuskds@gmail.com