DÒNG SỰ KIỆN

Đường dây nóng:

1900 90 95 duongdaynongyte@gmail.com
0942592738 bandientuskds@gmail.com
Chung tay thực hiện lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân
07:33 29/06/2015 GMT+7
Suckhoedoisong.vn - Đây là chủ đề của Ngày Bảo hiểm Việt Nam (ngày 1/7/2015). Thực hiện bảo hiểm y tế (BHYT) toàn dân là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, có ý nghĩa an sinh rất to lớn đối với đời sống cộng đồng.

Đây là chủ đề của Ngày Bảo hiểm Việt Nam (ngày 1/7/2015). Thực hiện bảo hiểm y tế (BHYT) toàn dân là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, có ý nghĩa an sinh rất to lớn đối với đời sống cộng đồng. Vì vậy, một trong những nhiệm vụ quan trọng trước mắt là phải thực hiện cho được chỉ tiêu cụ thể về tỷ lệ bao phủ BHYT cho từng giai đoạn, trong đó phấn đấu đến hết năm 2015 đạt tỷ lệ bao phủ 75% dân số và đến năm 2020 đạt 80%...

Tăng 2,7 triệu người tham gia BHYT nhưng vẫn còn nhiều tồn tại

Để thực hiện lộ trình BHYT toàn dân thì điều kiện tiên quyết là phải thu hút được người dân tham gia BHYT. Báo cáo của BHXH Việt Nam cho biết, sau 5 tháng triển khai thực hiện Luật BHYT sửa đổi, hiện cả nước có khoảng 64,6 triệu người tham gia BHYT, tăng 2,7 triệu người so với cùng kỳ 2014, tương đương tỷ lệ bao phủ 71,4% dân số. Đặc biệt, nếu hết quý I/2015, số người tham gia BHYT giảm 1,4 triệu người so với tháng 12/2014 thì đến hết tháng 5/2015 số người tham gia đã quay trở về tương đương với thời điểm cuối năm 2014. Riêng nhóm tham gia BHYT theo hộ gia đình: tăng 227 nghìn thẻ, tương đương 3%. Như vậy, có thể nói việc quy định bắt buộc tham gia BHYT theo hộ gia đình là đúng hướng và quy định này của Luật BHYT sửa đổi, bổ sung đã từng bước được người dân đồng thuận và ủng hộ.

Thực hiện BHYT toàn dân có ý nghĩa an sinh to lớn đối với đời sống cộng đồng. Ảnh: TM

Tuy nhiên, trong thực tiễn, công tác triển khai thi hành Luật BHYT vẫn còn có những khó khăn, vướng mắc như: nhiều tỉnh/thành phố chưa đưa chỉ tiêu phát triển đối tượng và tỷ lệ bao phủ BHYT là một trong những chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tình trạng nợ đọng, trốn đóng BHYT tại các doanh nghiệp vẫn diễn ra khá phổ biến và kéo dài qua nhiều năm. Theo thống kê, có khoảng 49% số người trong các doanh nghiệp không tham gia BHYT nhưng đến nay vẫn chưa có giải pháp để giải quyết có hiệu quả.

Công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về BHYT còn nhiều hạn chế. Người dân chưa nắm rõ quy định mới của Luật BHYT.Bên cạnh đó, độ bao phủ của BHYT vẫn chưa đồng đều. Tại nhiều địa phương, nhiều địa bàn dân cư, số lượng người dân tham gia BHYT rất ít, nhất là ở các khu vực nông thôn, miền núi, hải đảo, đặc biệt là các hộ nghèo và cận nghèo, người lao động thuộc doanh nghiệp tư nhân, nhóm đối tượng tự nguyện... tham gia BHYT với tỷ lệ thấp.

BHYT toàn dân - Nền tảng để công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân ngày càng hiệu quả hơn

Tại hội nghị cách đây không lâu với Bộ Y tế và BHXH Việt Nam về tình hình triển khai thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm Y tế và Đề án Thực hiện lộ trình tiến tới BHYT toàn dân giai đoạn 2012-2015 và 2020, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, thực hiện BHYT toàn dân là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, rất tiến bộ và rất nhân đạo để cộng đồng chia sẻ, hỗ trợ lẫn nhau. Đây cũng là công tác thực hiện bình đẳng, tiến bộ và công bằng xã hội... Qua quá trình triển khai thực hiện, đến hết năm 2014, tỷ lệ bao phủ đã đạt được 71,6% dân số (vượt mục tiêu đề án đề ra), đây là một sự cố gắng, nỗ lực rất lớn. Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh và làm tốt hơn nữa chủ trương thực hiện BHYT toàn dân. Đồng thời phải khắc phục bằng được hạn chế, yếu kém, nhất là hạn chế về nhận thức, trách nhiệm ở một số nơi tỷ lệ đạt còn thấp trong thực hiện chủ trương này.

Từ thực tiễn triển khai công tác BHYT cho thấy, để thực hiện được mục tiêu này, vấn đề đặt ra là các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận và các tổ chức đoàn thể cần đề cao tinh thần trách nhiệm, nâng cao nhận thức và phải vào cuộc quyết liệt hơn nữa trong việc thực hiện chủ trương BHYT toàn dân.

Khắc phục bằng được những hạn chế, yếu kém về nhận thức, trách nhiệm ở những địa phương, khu vực còn đạt tỷ lệ thấp về BHYT trong các hộ gia đình, nhất là ở vùng nông thôn, vùng kinh tế khó khăn. Đưa chỉ tiêu BHYT thành chỉ tiêu trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, xem xét để có thể hỗ trợ 30% mức đóng còn lại để bao phủ BHYT cho 100% người thuộc hộ cận nghèo. Tăng cường công tác tuyên truyền chính sách, pháp luật về BHYT; vận động mọi người tham gia kết hợp với những giải pháp cụ thể phù hợp với từng nhóm đối tượng...

Cùng với việc thực hiện Luật BHYT bổ sung, sửa đổi, việc thực hiện tốt chủ trương BHYT toàn dân với lộ trình và mục tiêu đã xác định sẽ tạo nên cơ sở nền tảng và động lực mạnh mẽ để công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân ngày càng hiệu quả hơn, phục vụ tốt cho sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

Thái Bình

 

Khẩu hiệu tuyên truyền về Ngày BHYT 1/7/2015

- “Vì an sinh xã hội, vì hạnh phúc của mỗi nhà, mọi người hãy tham gia BHYT”;

- “Thực hiện nghiêm Luật BHYT nhằm bảo đảm an sinh xã hội và sự phát triển bền vững của đất nước”;

- “Sức khỏe cộng đồng gắn liền với BHYT toàn dân”;

- “Tham gia BHYT là trách nhiệm và quyền lợi của bản thân và cộng đồng”;

- “Tham gia BHYT là quyền lợi, trách nhiệm của mọi tổ chức, cá nhân”;

- “Tham gia BHYT hộ gia đình để mọi thành viên được chăm sóc sức khỏe tốt nhất”.

 

 

 

 

 

 

Tin liên quan
Tin chân bài
CHUYÊN ĐỀ
Bình luận
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem thêm