Chuẩn mực về vẻ đẹp người phụ nữ ở các quốc gia

SKĐS - Nhóm nghiên cứu trực tuyến Superdrug (Anh) đã thuê các nhà thiết kế từ nhiều nơi trên thế giới, photoshop hình ảnh gốc để tạo ra vẻ đẹp tiêu chuẩn theo từng quốc gia cụ thể của họ. Theo đó, dựa trên nhận thức tiêu chuẩn văn hóa về cái đẹp, các nhà thiết kế sẽ tạo nên vẻ đẹp phù hợp với từng vùng. Qua đó, người xem có thể hiểu được thông điệp về cơ thể lý tưởng ở từng nước có sự khác nhau như thế nào.
Bình luận