Đại tướng Lê Đức Anh

Thông báo Lễ viếng, Lễ truy điệu và Lễ an táng nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh

SKĐS - Theo Thông cáo đặc biệt của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, tang lễ Đại tướng Lê Đức Anh - nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam sẽ được tổ chức theo hình thức Quốc tang.

ĐẶT CÂU HỎI & NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ TỪ CHUYÊN GIA