Quốc hội,thông qua nghi quyết,kỳ họp thứ 7

Quốc hội thông qua Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2020

SKĐS - Sáng 10/6, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội Khóa XIV bắt đầu tuần làm việc thứ tư - tuần làm việc cuối cùng của kỳ họp này. Trong phiên họp sáng nay, Quốc hội làm việc ở hội trường, biểu quyết thông qua Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2020...

ĐẶT CÂU HỎI & NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ TỪ CHUYÊN GIA
ĐỌC NHIỀU NHẤT