Tuần làm việc cuối cùng của Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII:

Chính thức thông qua Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

Ngày 28/11, Quốc hội sẽ quyết định một nội dung rất quan trọng đó là chính thức “ấn nút” thông qua Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.
Ngày 28/11, Quốc hội sẽ quyết định một nội dung rất quan trọng đó là chính thức “ấn nút” thông qua Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Trước đó, Quốc hội đã thông qua Luật đấu thầu (sửa đổi), Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (sửa đổi)… và Nghị quyết về qui hoạch tổng thể thủy điện được Quốc hội chính thức thông qua ngày 27/11 với đa số đại biểu tán thành.

Đánh giá tổng thể các đập, hồ chứa trên cả nước trong năm 2014

Quốc hội ghi nhận Chính phủ đã có nhiều cố gắng trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển thủy điện, đồng thời cho rằng, việc rà soát tổng thể quy hoạch thủy điện theo Nghị quyết của Quốc hội đã được Chính phủ triển khai nghiêm túc, đưa ra khỏi quy hoạch 424 dự án, tạm dừng có thời hạn 136 dự án, không xem xét đưa vào quy hoạch 172 vị trí tiềm năng, tiếp tục rà soát, đánh giá 158 dự án. Tuy nhiên, qua rà soát cho thấy, công tác quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng, vận hành khai thác công trình thủy điện còn nhiều hạn chế. Để tăng cường công tác quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng, vận hành khai thác các công trình thủy điện đúng quy định của pháp luật, Quốc hội yêu cầu Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, UBND các địa phương có liên quan tiếp tục tổ chức rà soát, đánh giá quy hoạch thủy điện, kể cả các dự án tạm dừng có thời hạn, các công trình thủy điện đang vận hành khai thác; kiên quyết loại bỏ, dừng các dự án, công trình thủy điện không hiệu quả, không bảo đảm an toàn, có ảnh hưởng xấu tới chế độ dòng chảy, môi trường và đời sống người dân.

Chính thức thông qua Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 1
 Đại biểu Quốc hội biểu quyết thông qua các Luật, Nghị quyết.

Quy định bắt buộc tham gia BHYT phải gắn với chế tài xử lý

Trước đó, thảo luận tại hội trường về Dự thảo sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế, đại biểu Nguyễn Thị Bích Nhiệm (Yên Bái) đề nghị, cần làm tốt công tác tuyên truyền về chính sách BHYT với ý nghĩa nhân văn là cộng đồng trách nhiệm, chia sẻ rủi ro, đồng thời giảm thủ tục hành chính để thu hút người dân tự nguyện tham gia. Đồng quan điểm này, đại biểu Nguyễn Thị Phúc (Bình Thuận) cho rằng quy định thực hiện BHYT bắt buộc nhưng không quy định chế tài để xử lý những trường hợp không tham gia sẽ làm giảm tính nghiêm minh của pháp luật và tính khả thi của BHYT bắt buộc. Đồng quan điểm này, đại biểu Phạm Thị Thu Hồng (Bình Định) đề nghị cần có chế tài bắt buộc và đề nghị sửa đổi quy định thành BHYT là hình thức bảo hiểm được áp dụng với các đối tượng bắt buộc theo quy định của luật.

Thảo luận về Luật Hôn nhân và Gia đình (sửa đổi) vấn đề được nhiều đại biểu quan tâm cho ý kiến, hôn nhân giữa những người cùng giới tính là vấn đề có tính nhạy cảm cao. Do đó, việc thừa nhận hay không thừa nhận hôn nhân của họ cũng cần phải được xem xét, cân nhắc, nhìn nhận trên nhiều khía cạnh khác nhau và phải có lộ trình, bước đi phù hợp.     

  Anh Tuấn - Văn Hậu

Loading...
Bình luận

Gửi bài viết cho tòa soạn qua email: bandientuskds@gmail.com

ĐỌC NHIỀU NHẤT