DÒNG SỰ KIỆN

Đường dây nóng:

1900 90 95 duongdaynongyte@gmail.com
0901727659 bandientuskds@gmail.com
Chỉ thị của Ban Bí thư về triển khai thi hành Hiến pháp
22:37 06/01/2014 GMT+7
Suckhoedoisong.vn - Thay mặt Ban Bí thư TW Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh đã ký ban hành Chỉ thị số 32-CT/TW về triển khai thi hành Hiến pháp (HP) nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Thay mặt Ban Bí thư TW Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh đã ký ban hành Chỉ thị số 32-CT/TW về triển khai thi hành Hiến pháp (HP) nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Chỉ thị nêu rõ, HP là văn kiện đặc biệt quan trọng, phản ánh ý chí của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, tạo cơ sở chính trị - pháp lý vững chắc cho công cuộc xây dựng, bảo vệ, phát triển và hội nhập quốc tế của đất nước trong thời kỳ mới. Việc triển khai thi hành HP là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của toàn bộ hệ thống chính trị, của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân.

Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ và đoàn thể nhân dân các cấp tùy thuộc vào lĩnh vực được giao, bảo đảm cho việc phổ biến, tuyên truyền và tổ chức thực thi HP.  Các cấp ủy, tổ chức đảng đưa nội dung này vào sinh hoạt của chi bộ, đảng bộ để quán triệt trong toàn thể đảng viên về mục đích, yêu cầu, tầm quan trọng của việc tôn trọng, tuân thủ và chấp hành HP cũng như nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình trong việc triển khai thi hành HP.

Nguyễn Trần

Tin chân bài
Tin liên quan
Bình luận
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem thêm