Chấn chỉnh ghi chép thông tin người bệnh

Ghi chép hồ sơ bệnh án đúng, đủ và chính xác đến từng địa chỉ người bệnh là nội dung quan trọng để đảm bảo cho việc theo dõi, quản lý khám chữa, bệnh, lưu trữ tra cứu thông tin và nghiên cứu khoa học được tốt.

Ghi chép hồ sơ bệnh án đúng, đủ và chính xác đến từng địa chỉ người bệnh là nội dung quan trọng để đảm bảo cho việc theo dõi, quản lý khám chữa, bệnh, lưu trữ tra cứu thông tin và nghiên cứu khoa học được tốt. Tuy nhiên, theo Cục Quản lý Khám chữa bệnh – Bộ Y tế, qua công tác giám sát, kiểm tra bệnh viện ở một số cơ sở khám chữa bệnh, thông tin của người bệnh được ghi trong hồ sơ bệnh án ở một số bệnh viện chưa đầy đủ, đặc biệt là phần thông tin hành chính ở mục địa chỉ người bệnh chỉ ghi chung chung đến quận, huyện, thậm chí chỉ có tên tỉnh, thành. Trước tình hình đó, ngày 4/4/2013, Cục Quản lý khám chữa bệnh đã có Công văn số 243/KCB-NV do Cục trưởng Lương Ngọc Khuê ký gửi các bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế; Sở Y tế các tỉnh, thành phố và Trung tâm y tế ngành khẩn trương chấn chỉnh việc ghi chép hồ sơ bệnh án; thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế hồ sơ bệnh án để đảm bảo ghi chép đầy đủ thông tin theo đúng mẫu hồ sơ bệnh án, đặc biệt lưu ý địa chỉ thật chính xác, cụ thể của người bệnh. Báo SK&ĐS hoan nghênh Cục Quản lý Khám chữa bệnh đã có chỉ đạo kịp thời, từ đó giúp cho việc hồi cứu và nghiên cứu khoa học của ngành. 

A.T
Bạn quan tâm
Loading...
Bình luận
Bình luận của bạn về bài viết Chấn chỉnh ghi chép thông tin người bệnh

Gửi bài viết cho tòa soạn qua email: bandientuskds@gmail.com

ĐỌC NHIỀU NHẤT