Cắt giảm, đơn giản hóa 50% danh mục hàng hóa trừ hàng hoá gây nguy hại cho sức khoẻ, tính mạng và an ninh quốc gia

Suckhoedoisong.vn - Thủ tướng Chính phủ vừa chỉ đạo cắt giảm và đơn giản hóa 50% danh mục hàng hóa thuộc diện quản lý và kiểm tra chuyên ngành trước khi thông quan, chỉ thực hiện quản lý và kiểm tra chuyên ngành trước thông quan đối với những hàng hóa có nguy cơ rủi ro cao gây mất an toàn, gây nguy hại cho sức khỏe, tính mạng con người, gây ô nhiễm môi trường, đạo đức xã hội, thuần phong mỹ tục, nguy hại cho kinh tế, cho an ninh quốc gia.

Đây là những nhiệm vụ trọng tâm mà Thủ tướng Chính phủ vừa giao các Bộ, cơ quan, địa phương triển khai thực hiện.

Cụ thể, trên cơ sở kết quả kiểm tra của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ đã báo cáo Chính phủ tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2018 và xét đề nghị của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ - Tổ trưởng Tổ công tác, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan, địa phương liên quan triển khai thực hiện cắt giảm, đơn giản hóa 50% danh mục hàng hóa.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu cắt giảm và đơn giản hóa 50% danh mục hàng hóa thuộc diện quản lý và kiểm tra chuyên ngành trước khi thông quan.

Đối với Bộ quản lý chuyên ngành và có điều kiện kinh doanh, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu ban hành và ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy định về quản lý và kiểm tra chuyên ngành, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp và đảm bảo yêu cầu quản lý của nhà nước, hoàn thành trước 30/7/2018; cắt giảm và đơn giản hóa 50% danh mục hàng hóa thuộc diện quản lý và kiểm tra chuyên ngành trước khi thông quan; chỉ thực hiện quản lý và kiểm tra chuyên ngành trước thông quan đối với những hàng hóa có nguy cơ rủi ro cao gây mất an toàn, gây nguy hại cho sức khỏe, tính mạng con người, gây ô nhiễm môi trường, đạo đức xã hội, thuần phong mỹ tục, nguy hại cho kinh tế, cho an ninh quốc gia, hoàn thành trước 30/7/2018.

Đồng thời, ban hành đầy đủ tiêu chuẩn, quy chuẩn phục vụ kiểm tra chuyên ngành. Trường hợp không ban hành được tiêu chuẩn, quy chuẩn thì phải công bố chỉ tiêu, cách thức và phương pháp kiểm tra, hoàn thành trước 31/12/2018.

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu khẩn trương ban hành đầy đủ Danh mục hàng hóa thuộc diện quản lý và kiểm tra chuyên ngành kèm tên hàng và mã số HS phù hợp với Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam 2017 và gắn mã HS đối với danh mục hàng hóa đã ban hành nhưng chưa kèm mã HS, hoàn thành trước 30/7/2018; trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa các Nghị định quy định về điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ, hoàn thành trước 30/7/2018.

Hải Yến

Loading...
Bình luận

Gửi bài viết cho tòa soạn qua email: bandientuskds@gmail.com