Bảo hiểm y tế để cuộc sống tốt đẹp hơn

BHXH và BHYT giữ vai trò trụ cột trong hệ thống chính sách an sinh xã hội của đất nước, mang tính nhân văn và chia sẻ cộng đồng sâu sắc. Đây cũng là hai yếu tố không thể thiếu nhằm hướng tới mục tiêu ổn định cuộc sống và chăm sóc sức khoẻ suốt đời cho người dân trong cộng đồng