Các khoản phụ cấp đặc thù có phải chịu thuế TNCN?

Suckhoedoisong.vn - Các khoản phụ cấp đặc thù của công chức, viên chức ngành Y tế có chịu thuế TNCN?

Các khoản phụ cấp đặc thù của công chức, viên chức ngành Y tế có chịu thuế TNCN?

(drmaichi4578@gmail.com)

Trả lời:

Căn cứ Khoản 3, Điều 1 Thông tư số 62/2009/TT-BTC ngày 27/3/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 quy đinh: Bổ sung vào Điểm 2.2 các khoản phụ cấp, trợ cấp được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công thì:

“Đối với những lĩnh vực công tác, ngành nghề mà Nhà nước có quy định chế độ phụ cấp, trợ cấp,… thì các khoản phụ cấp, trợ cấp,… này không tính vào thu nhập chịu thuế”.

Trường hợp Trung tâm là đơn vị sự nghiệp y tế công lập có trả cho cá nhân các khoản phụ cấp thực hiện nhiệm vụ thường trực chuyên môn 24/24 giờ liên tục tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; phụ cấp phẫu thuật, thủ thuật được quy định là phụ cấp đặc thù theo quy định tại Thông tư số 09/2003/TTLB-BYT-BTC-BNV, thì những khoản phụ cấp này không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN.

Thân,

Luật sư Hà Minh Hiếu

Đoàn Luật sư Hà Nội

Loading...
Bình luận

Gửi bài viết cho tòa soạn qua email: bandientuskds@gmail.com