• BS.CKII. Ngô Đức Tuấn
    Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai
  • Chế tài mạnh hơn khi bác sĩ ra đi
    SKĐS - Mới đây, hàng chục bác sĩ ở Đồng Nai bỏ bệnh viện công sang bệnh viện tư. Chúng tôi có cuộc trao đổi với BS.CKII. Ngô Đức Tuấn - Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, một trong những “điểm nóng” có những sự ra đi đáng tiếc xung quanh biện pháp ngăn ngừa tình trạng bác sĩ bỏ việc ở bệnh viện công.
1