Bộ Y tế yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thẩm định cấu hình tính năng kỹ thuật TTBYT

Suckhoedoisong.vn - Bộ Y tế có công văn số 3273/BYT-TB-CT ngày 20/5/2015 về việc đẩy nhanh tiến độ thẩm định cấu hình tính năng kỹ thuật TTBYT, đảm bảo chất lượng, hiệu quả đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2015

Bộ Y tế có công văn số 3273/BYT-TB-CT ngày 20/5/2015 về việc đẩy nhanh tiến độ thẩm định cấu hình tính năng kỹ thuật TTBYT, đảm bảo chất lượng, hiệu quả đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2015.

Bộ Y tế cho biết, hiện nay, Bộ Y tế đang khẩn trương tổ chức họp Hội đồng tư vấn kỹ thuật TTBYT để thẩm định cấu hình, tính năng kỹ thuật các trang thiết bị theo đề nghị của các đơn vị để đảm bảo tiến độ trình Bộ phê duyệt kế hoạch đấu thầu trước ngày 30/6/2015 theo chỉ đạo của Chính phủ.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai vừa qua, vẫn còn có đơn vị chưa chuẩn bị đầy đủ các thủ tục pháp lý, dự thảo cấu hình, tính năng kỹ thuật chưa chặt chẽ, đầy đủ theo đúng yêu cầu… gây khó khăn ảnh hưởng đến tiến độ thẩm định, thông báo kết quả của Hội đồng.

Nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện đấu thầu mua sắm, căn cứ Quyết định số 1050/QĐ-BYT ngày 9/4/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện đấu thầu áp dụng cho các chương trình, dự án và các đơn vị hành chính sự nghiệp trực thuộc và các quy định hiện hành để sớm có được các TTBYT có chất lượng, đáp ứng yêu cầu chuyên môn, phục vụ hoạt động KCB, Bộ Y tế yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị quan tâm chỉ đạo, thực hiện việc mua sắm TTBYT phải xuất phát từ yêu cầu chuyên môn và khả năng điều kiện khai thác, sử dụng phục vụ công tác đào tạo, phòng bệnh và KCB. Thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo, rà soát khẩn trương tổng hợp hồ sơ gửi về Bộ Y tế trước ngày 20/6/2015 để lên lịch mời Hội đồng và tổ chức thẩm định cấu hình, tính năng kỹ thuật TTBYT…

Triển khai công tác đấu thầu, lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định. Quan tâm chỉ đạo việc kiểm tra tiếp nhận TTBYT, tổ chức nghiệm thu, đào tạo hướng dẫn và đưa vào sử dụng theo đúng hợp đồng đã ký;… Có kế hoạch đào tạo, chuẩn bị đội ngũ cán bộ chuyên môn, phòng ốc, hạ tầng kỹ thuật để khai thác, sử dụng tốt và hiệu quả các trang thiết bị được đầu tư…

Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị tăng cường trách nhiệm tham mưu, quản lý của Phòng vật tư – Thiết bị y tế, các khoa phòng liên quan để quản lý, khai thác sử dụng có hiệu quả các TTBYT được đầu tư phục vụ tốt nhiêm vụ chuyên môn….

Đảm bảo TTBYT được khai thác sử dụng có hiệu quả, chất lượng và kéo dài tuổi thọ thiết bị, cân đối nguồn kinh phí để bảo trì, sửa chữa các tài sản cố định, kiểm tra hiệu chuẩn các TTBYT định kỳ theo quy định…

Hàng năm, các đơn vị có trách nhiệm tổng hợp báo cáo kết quả đấu thầu gửi về Bộ Y tế phối hợp theo dõi, tổng hợp xây dựng cơ sở dữ liệu cơ bản về TTBYT để tham mưu giúp Bộ trưởng trong công tác quản lý, đầu tư công khai minh bạch theo chỉ đạo của Chính phủ.

Mời bạn đọc xem chi tiết công văn số 3273/BYT-TB-CT ngày 20/5/2015 về việc đẩy nhanh tiến độ thẩm định cấu hình tính năng kỹ thuật TTBYT, đảm bảo chất lượng, hiệu quả đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2015 TẠI ĐÂY.

PV

 

 

Loading...
Bình luận

Gửi bài viết cho tòa soạn qua email: bandientuskds@gmail.com

ĐẶT CÂU HỎI & NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ TỪ CHUYÊN GIA
ĐỌC NHIỀU NHẤT