Bộ Y tế thực hiện nhiều biện pháp phòng chống tham nhũng

Suckhoedoisong.vn - Theo báo cáo của Bộ Y tế gửi Thanh Tra Chính phủ và Ban Nội chính Trung ương về công tác phòng chống tham nhũng 9 tháng đầu năm 2017,

Bộ Y tế đã luôn tăng cường sự phối hợp giữa các cấp, các ngành, các đơn vị để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát trong phát hiện và xử lý tham nhũng. Theo đó, để phòng, chống tham nhũng, Bộ Y tế đã thực hiện nhiều biện pháp: cải cách hành chính; thực hiện chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức; xây dựng và thực hiện chế độ, định mức, tiêu chuẩn về tài chính và quản lý, sử dụng tài sản công; thực hiện tự chủ về tài chính, biên chế và giao khoán kinh phí hoạt động; thực hiện trả lương qua tài khoản; minh bạch về tài sản thu nhập...

Qua kết quả công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, Bộ Y tế cho biết, hiện chưa phát hiện cá nhân, đơn vị tham nhũng. Công tác phòng ngừa tham nhũng tỏ ra có hiệu quả, công tác phòng, chống tham nhũng có nhiều tiến bộ so với cùng kỳ năm trước...

T.Bình

Bạn quan tâm
Loading...
Bình luận

Gửi bài viết cho tòa soạn qua email: bandientuskds@gmail.com