Bộ Y tế hướng dẫn về giá KCB một số cơ sở y tế

Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư 04/2013/TT-BYT hướng dẫn việc phê duyệt và áp dụng giá dịch vụ KCB đối với các cơ sở KCB thuộc các bộ, ngành khác quản lý. Theo đó, đối với các BV hạng đặc biệt, hạng I thuộc thẩm quyền quản lý trực tiếp các bộ, ngành, Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt giá dịch vụ KCB.

Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư 04/2013/TT-BYT hướng dẫn việc phê duyệt và áp dụng  giá dịch vụ KCB đối với các cơ sở KCB thuộc  các bộ, ngành khác quản lý. Theo  đó,  đối với  các BV hạng đặc biệt, hạng I thuộc thẩm quyền  quản lý trực tiếp các bộ, ngành, Bộ trưởng Bộ Y  tế phê duyệt giá dịch vụ KCB. Đối với trạm y tế  cơ quan, đơn vị, tổ chức, trạm y tế quân dân y,  phòng khám quân dân y sẽ áp dụng giá dịch vụ  KCB do HĐND, UBND tỉnh quy định. Các BV  hạng II , III, IV, giá dịch vụ KCB sẽ áp dụng như  các cơ sở KCB cùng hạng của địa phương theo  quy định của HĐND, UBND tỉnh ban hành. Đối  với các cơ sở KCB chưa thực hiện việc xếp hạng  thì cơ quan quản lý y tế phối hợp với BHXH tỉnh  thống nhất việc áp dụng giá dịch vụ KCB đã được  HĐND, UBND tỉnh quy định trong thời gian chờ  xếp hạng theo quy định của Bộ Y tế. Trường hợp  cơ sở KCB thực hiện các dịch vụ kỹ thuật chưa có  trong quy định giá dịch vụ KCB của địa phương thì cơ sở KCB phải thực hiện xây dựng phương  án giá theo hướng dẫn của Bộ Y tế và báo cáo Bộ  Y tế xem xét, quyết định. Thông tư này không áp  dụng đối với các cơ sở KCB của Nhà nước thuộc  Bộ Y tế và các địa phương quản lý.

  T.KHANH

Bạn quan tâm
Loading...
Bình luận

Gửi bài viết cho tòa soạn qua email: bandientuskds@gmail.com

ĐẶT CÂU HỎI & NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ TỪ CHUYÊN GIA